ORM 10.7.2018

Program
1. uvítání
2. vyhodnocení krajských soutěží
3. dotace
4. školení rozhodčích a vedoucích mládeže
5. různé
6. usnesení
7. závěr

ORM 20.5.2018

Program
1. Plamen Budilov
2. Soutěž dorostu
3. Dotace
4. Ruzné
5. Usnesení
6. Závěr

ORM 29.3.2018

Program
1. uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
2. Okresní kolo hry plamen – OZ
3. Okresní soutěž dorostu – OZ
4. Plán práce na rok 2018
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr

ORM 9.11.2017

Program
1. Uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
2. Hodnocení školení vedoucích mládeže 2017
3. Hodnocení podzimního kola hry Plamen – Tvrzice 14.10.2017
4. Termíny akcí ORM pro rok 2018
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr