ORM 9.6.2020

Program
1. Přivítání členů ORM a hostů
2. Jarní kolo hry Plamen
3. Projednání soustředění dorostu + OZ
4. Letní škola instruktorů
5. Vyhodnocení PO očima dětí
6. Dotace
7. Celoroční činnost MH
8. PHL Prachatice
9. Školení vedoucích mládeže
10. Podzimní kolo hry Plamen
11. Usnesení

ORM 14.1.2020

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Návrh na změnu v systému vzdělávání vedoucích mládeže a rozhodčích
3. Organizace semináře
4. Návrh počtu členů v nové ORM na období 2020 – 2024
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr

ORM 12.11.2019

1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
3. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže
4. Vyúčtování dotace MTZ/SDH
5. Plán práce na rok 2020
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr