ORM 14.1.2020

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Návrh na změnu v systému vzdělávání vedoucích mládeže a rozhodčích
3. Organizace semináře
4. Návrh počtu členů v nové ORM na období 2020 – 2024
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr

ORM 12.11.2019

1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
3. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže
4. Vyúčtování dotace MTZ/SDH
5. Plán práce na rok 2020
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr

ORM 3.9.2019

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Podzimní kolo HRY PLAMEN
3. Vyhodnocení soustředění dorostu 25.08.2019 ve Vimperku
4. Školení vedoucích mládeže 21. 09. 2019 ve Tvrzicích
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr