ORM 20.5.2018

Program
1. Plamen Budilov
2. Soutěž dorostu
3. Dotace
4. Ruzné
5. Usnesení
6. Závěr

ORM 29.3.2018

Program
1. uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
2. Okresní kolo hry plamen – OZ
3. Okresní soutěž dorostu – OZ
4. Plán práce na rok 2018
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr

ORM 9.11.2017

Program
1. Uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
2. Hodnocení školení vedoucích mládeže 2017
3. Hodnocení podzimního kola hry Plamen – Tvrzice 14.10.2017
4. Termíny akcí ORM pro rok 2018
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr

ORM 5.9.2017

Program
1. Uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
2. Školení vedoucích mládeže
3. OZ podzimní kolo hry Plamen
4. Celoroční činnost MH
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr