ORR 16.5.2012

Program
1. Zprávy o zásahu
2. Okresní soutěže

ORR 2.4.2012

Program schůze
1. Kontrola usnesení
2. Zásahy – náměty k řešení
3. Plán práce 2012
4. Požární sport
5. Různé

ORR 25.11.2011

Program schůze
1. Kontrola usnesení
2. Plán práce 2012
3. Odborná příprava na rok 2012
4. Informace z KSH a z ÚORHS (ústřední odborná rada has. soutěží)
5. Postupové soutěže 2012
6. Různé

ORR 4.7.2011

1. Okresní soutěž kat. Muži I a Ženy I
2. Informace z krajských soutěží
3. Informace o průběhu PHL
4. Informace ze školení strojníků
5. Příprava školení velitelů 9-10. 9. 11