VV 1.6.2020

Program
1. Shromáždění delegátů sborů
2. PHL
3. Obnovení provozu kanceláře
4. Soustředění dorostu, jarní kolo hry Plamen
5. Různé

VV 2.3.2020

Program
1. Směrnice pro konání okrskových kol
2. Shromáždění delegátů sborů
3. Dokumenty a hlášení o činnosti sboru
4. Schválení přístupů

Shromáždění představitelů sborů

Dokumenty
– Zápis ze shromáždění představitelů sborů
– Zpráva starostky o činnosti OSH za rok 2018/2019
– Zpráva ORM
– Zpráva ORP a OO
– Zpráva OKRR
– Zpráva o hospodaření
– Plán práce
– Příprava shromáždění delegátů sborů v roce 2020
– Projev ředitele HZS územního odboru Prachatice
– Materiály ke shromáždění
– Usnesení shromáždění představitelů sborů