Ke stažení – stanovy a řády

Celkový počet souborů 27 , velikost 4,8 MiB, 5 520 stažení.- Jednací řád pro hlasování per rollam - 25.11. 2020 - 8.12.2020 (279,9 KiB) - stáhnout (86x)  


Doporučení pro majitele akcií HVP, a.s. - 3.10.2019 (262,6 KiB) - stáhnout (142x)  


Informace o možnosti bezúplatného převodu nepotřebného majetku státu - 16.11.2018 (249,1 KiB) - stáhnout (162x)  


Jednací a volební řád SH ČMS 2018 - 5.4.2018 (539,3 KiB) - stáhnout (399x)  


Metodický pokyn k výměně členských průkazů - 16.2.2018 (360,2 KiB) - stáhnout (227x)  


Organizační řád 2018 - 16.7.2018 (539,8 KiB) - stáhnout (352x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.1 - Organizační struktura - 16.7.2018 (41,0 KiB) - stáhnout (238x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.10 - Vzory razítek - 16.7.2018 (191,0 KiB) - stáhnout (227x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.11 - 3a - Registrační list okrsek - 16.7.2018 (32,0 KiB) - stáhnout (175x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.11 - 3b - Příloha k registračnímu listu okrsku - 16.7.2018 (32,0 KiB) - stáhnout (282x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.11 - 4a - Registrační list sboru - 16.7.2018 (33,5 KiB) - stáhnout (159x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.11 - 4b - Příloha k registračnímu listu sboru - 16.7.2018 (31,5 KiB) - stáhnout (150x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.2 - Zrušení zánik OJ SDH - 16.7.2018 (192,8 KiB) - stáhnout (243x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.4 - Členský průkaz SH ČMS - 16.7.2018 (233,9 KiB) - stáhnout (203x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.5 - Členská přihláška + informaco OÚ - 16.7.2018 (215,7 KiB) - stáhnout (279x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.6 - 12 - Výpis z usnesení VH okrsku - 16.7.2018 (25,5 KiB) - stáhnout (170x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.6 - 13 - Výpis z usnesení VH sboru - 16.7.2018 (25,5 KiB) - stáhnout (193x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.6 - 3 - Souhlas se sídlem okrsek - 16.7.2018 (29,5 KiB) - stáhnout (170x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.6 - 4 - Souhlas se sídlem sboru - 16.7.2018 (29,0 KiB) - stáhnout (151x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.6 - 5 - Souhlas se sídlem sboru - fyzická osoba - 16.7.2018 (28,5 KiB) - stáhnout (157x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.6 - 8 - Souhlas se zápisem okrsek + Čestné prohlášení okrsku - pro Městský soud - 16.7.2018 (26,5 KiB) - stáhnout (181x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.6 - 9 - Souhlas se zápisem sboru + Čestné prohlášení sboru - pro Městský soud - 16.7.2018 (26,0 KiB) - stáhnout (182x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.7 - Vzor dekretu - 16.7.2018 (340,4 KiB) - stáhnout (181x)  


Organizační řád 2018 - příloha č.8 - Průkaz funkcionáře - 16.7.2018 (270,1 KiB) - stáhnout (225x)  


Směrnice plnění GDPR - 12.12.2018 (106,5 KiB) - stáhnout (171x)  


Směrnice starosty o nakládání s osobními údaji - 8.3.2018 (281,5 KiB) - stáhnout (352x)  


Stanovy SH ČMS účinné od 9.7. 2021 - 22.1.2022 (502,3 KiB) - stáhnout (63x)