ORM 15.6.2010

Místo a čas konání: kancelář OSH 18:00

Přítomni: členové ORM – Zaunmuller Václav, Rokůsek František, Soukupová Valerie, Tesař František, Mašláň Zdeněk, Mikeš František
Omluveni: Kallová Dagmar,Václavík Josef,Roučka Michal

PROGRAM:

  1. Zahájení-uvítání
  2. Vyhodnocení hry Plamen v Nové Peci
  3. Dotace
  4. Školení vedoucích v Žernovicích
  5. Zajištění občerstvení na nočním poháru v Prachaticích
  6. Různé
  7. Usnesení

1. Všichni přítomni byli po uvítání seznámeni s programem

2a)
Hned na začátku mi dovolte, abych jménem ORM poděkovala SDH v Nové Peci za pomoc při organizování Plamenu a technické zabezpečení této soutěže.Tuto úlohu novopečští hasiči zvládli velice dodře. Po ukončení Plamenu a po odjezdu všech družstev upravili rozježděný terén po autech a celý tábor uklidili.
Také bychom rádi poděkovali starostce Nové Pece p. Evě Lavičkové, že nám umožnila tento Plamen pořádat v Nové Peci.
A nesmíme zapomenout na p.Dostálovou za poskytnutí využití prostor celého tábora, zajištění noclehu a celo víkendového stravování. Ještě jednou všem děkujeme.

2b)
Výsledkovou listinu dostal každý společně s diplomem v Nové Peci a na stránkách OSH je již vyvěšena.

2c)
Podměty pro zlepšení příštího Plamenu – zaměřit se na práci rozhodčích

2d) Výpis z výsledkové listiny-družstva dělící se o medaile:

Plamen v Nové Peci 29.-30.5.2010

Kategorie MH mladší:

1. SDH Vlachovo Březí
2. SDH Žernovice
3. SDH Svatá Máří
Kategorie MH starší:

1. SDH Šipoun – postupují na Krajské kolo v Nové Včelnici 5.6.2010
2. SDH Svatá Máří
3. SDH Žernovice

Budilov 15.5.2010

Dorostenci – družstva
1. SDH Žernovice – postupují na Krajské kolo v Nové Včelnici 5.6.2010
2. SDH Chroboly-N

Dorostenci – jednotlivci
Vozandych Petr-SDH Šipoun
Petrlík Jaroslav-SDH Šipoun
Bauer Jiří-SDH Šipoun‘
Postupující na Krajské kolo v Nové Včelnici 5.6.2010

Dorostenky družstvo
SDH Vlachovo Březí – postupují na Krajské kolo v Nové Včelnici 5.6.2010

Dorostenky -jednotlivci
1. Kristýna Ernestová SDH Stachy – nezúčastní se Krajského kola v Nové Včelnici
2. Stanková Markéta SDH Nová Pec – postupuje na Krajské kolo v Nové Včelnici

2e) Krajské kolo hry Plamen konané v Nové Včelnici 5.6.2010-umístění našich soutěžících:

Mladí hasiči
2. místo SDH Šipoun

Dorostenci-družstva
1. místo SDH Žernovice-postupují na MČR v Litomyšli

Dorostenci-jednotlivci
2. místo –Vozandyh Petr SDH Šipoun – postupuje na MČR v Litomyšli
6. místo- Petrlík Jaroslav SDH Šipoun
7. místo -Bauer Jiří SDH Šipoun

Dorostenky – družstva
2. místo SDH Vlachovo Březí

Dorostenky -jednotlivci
5. místo Stanková Markéta SDH Nová Pec

3. DOTACE
Dotace z MŠMT ve výši 43.700 kč. ORM navrhuje rozdělit tuto částku mezi čtyři SDH . Na každý sbor tak připadne částka 10.925 kč-tj.70% celkové částky, sbor se musí podílet na těchto dotací 30% tj.4.683,- kč. Celkově musí SDH proinvestovat minimálně 15.608,- kč.

Na čerpání dotací byli navrženy tyto SDH : Žernovice, Volary, Stachy, Šipoun
Tiskopisy na dotace rozešle bratr Zaunmuller do sborů, které byly vybrány – pokud některý sbor nemá o tyto dotace zájem, ať to okamžitě nahlásí Václavovi Zaunmullerovi a ten je nabídne navrženému náhradnímu sboru – SDH Svatá Máří

Dále OSH dostalo od MŠMT dotace na vzdělávání vedoucích a instruktorů mládeže ve výši 12.000 kč a na činnost OSH na úseku mládeže 20.000 kč.

ORM navrhuje část této částky použít na provoz kanceláře, kancelářský materiál, zakoupit DVD hry Plamen a učební pomůcky pro vedoucí mládeže.

Odevzdání vyúčtování čerpání dotací SDH na OSH je nejpozději do 31.8.2010

Metodický pokyn k čerpání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2010 najdete na http://www.dh.cz/ v hlavním menu úsek mládeže – dotace

4. Školení vedoucích v Žernovicích 2.a 3.10. 2010
ORM pozve všechny vedoucí mládeže a instruktory. Vedoucí, kterým končí pětileté období pro obnovu bude školení jednodenní. Pro začátečníky, kteří budou dělat minimum by mělo být toto školení dvoudenní. Starostku OSH prosíme, aby nám zajistila dobrého školitele.

5. Zajištění občerstvení na nočním poháru v Prachaticích 28.8. 2010 a denním 18.9.2010
Vedoucí mládeže by měli zajistit občerstvení na těchto akcí a výtěžek by byl vložen na OSH a použit v úseku mládeže.Z důvodu nízké účasti členů na ORM zůstává tento bob nevyřešen.

Na otázku kdo dá počáteční vklad na tuto akci , kolik se zakoupí klobás, masa, pití a jiných věcí neuměl nikdo odpovědět. Členové ORM se této akce obávájí pro nezkušenost se stánkovým prodejem.

6.Různé
V Nové Peci padl návrh ze strany Budilova, že by měli zájem o organizování podzimního kola hry Plamen. ORM s tímto návrhem souhlasí. Náhradní místo konání – SDH Ktiš.

7. Usnesení
ORM dává VV OSH Prachatice ke schválení návrh rozdělení dotací MŠMT.

Zapsala: Soukupová Valerie
Vedoucí ORM

Tomáš Marek