ORM 3.9.2019

ZÁPIS z ORM konané dne 03. 09. 2019 v kanceláři OSH Prachatice

Přítomni: Zaunmüller V., Rokůsek F., Tesař F., Študlar M., Tremmelová L., Mikeš Fr., Jiráň J.

Omluveni: Soukupová V.

Neomluveni: Ferusová M.

Hosté: Hynek P., Matuška P., Tischlerová M.

 

 1. Program
 2. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
 3. Podzimní kolo HRY PLAMEN
 4. Vyhodnocení soustředění dorostu 25.08.2019 ve Vimperku
 5. Školení vedoucích mládeže 21. 09. 2019 ve Tvrzicích
 6. Různé
 7. Usnesení
 8. Závěr

 

1. Po uvítání všech členů ORM a hostů byli všichni přítomni seznámeni s programem.

 

2. Podzimní kolo HRY PLAMEN
ORM probrala organizační zabezpečení podzimního kola HRY PLAMEN, které proběhne dne 12. 10. 2019 v Dubu u Prachatic. Na schůzi byli přizváni i zástupci SDH Dub. Celou akci má na starosti Marek Študlar z SDH Tvrzice. Ten po obdržení přihlášek vytvoří rozpis rozhodčích na jednotlivých disciplínách.

 

3. Vyhodnocení soustředění dorostu
Soustředění dorostu proběhlo v neděli 25. 08. 2019 na stadionu ve Vimperku. Celou akci zajišťovala Libuše Tremmelová, Václav Zaunmüller a Marek Študlar. Na akci byl pozván Ivan Pěnča ml. Z SDH Střelské Hoštice, který dorost seznámil s technikami běhu a rozcvičování a naučil je jak si připravit materiál a jak zaběhnout 100 m s překážkami a štafetu 4×100 metrů. Pro dorostence (muže) připravil i ukázku běhu se žebříkem u překážky domeček. Jako volnočasové aktivita byly připraveny dílničky.

Soustředění se zúčastnilo 44 účastníků (z toho 11 dospělých a 33 dětí ve věku 13 – 18 let). Zúčastnil se dorost z SDH Svatá Maří, Budilov, Čkyně, Vitějovice, Žernovice, Tvrzice a Zliv (přibráni na základě žádosti Markéty Tischlerové). Fotodokumentaci akce dodá Jaroslav Pavelka z SDH Tvrzice. Na akci bylo zakoupeno vybavení v podobě: kancelářských potřeb na dílničky; prodlužovačka k zajištění možnosti promítat; nůžkový stan pro zázemí dílniček; 1x sada hadic na 100 m s překážkami; 1x štafetový kolík k této sadě; 1x štafetový kolík vhodný pro přenášení v ústech a 1x těžký rozdělovač (16 kg) vhodný na běh 100 m s překážkami. Celá akce byla účastníky hodnocena velmi kladně a v příštích letech bude ORM usilovat o zachování této akce.

 

4. Školení vedoucích mládeže 2019
Školení vedoucích mládeže bude v letošním roce pouze jednodenní a proběhne v sobotu 21. 09. 2019 ve Tvrzicích. Předběžně je přihlášeno 68 účastníků (z nich je 32 nováčků) z 12 SDH. Školení organizuje Markéta Tischlerová a Marek Študlar. ORM probrala program školení a materiálně zabezpečení celé akce. Na akci je pozvána školitelka Soňa Sittová (externí školitel), která bude školit první pomoc.

ORM dále projednala žádosti o udělení výjimek z účasti na školení:

 • Kamil Kulhánek (SDH Volary) – má ve stejný den cvičení výjezdové jednotky – výcvik protiplynu v Petrově Dvoře. Výjimka udělena. Test si napíše po dohodě s ORM.
 • Lukáš Šnajdr (SDH Jáma) – v případě, že nebude uschopněn lékařem, bude moci testy složit po dohodě s ORM. Výjimka udělena.
 • Jaroslav Mareš (SDH Budilov) – má dopoledne poslední soutěž s dětmi. Jelikož je vedoucí II., má možnost účasti pouze na půldni školení. Zúčastní se tedy odpoledního bloku výuky pouze. Výjimka udělena.
 • Vlastimil Babka (SDH Čkyně) – má dopoledne poslední soutěž s dětmi. Jelikož je vedoucí II., má možnost účasti pouze na půldni školení. Zúčastní se tedy odpoledního bloku výuky pouze. Výjimka udělena.
 • Radoslav Myslík (SDH Hrabice) – neúčast na školení z důvodu pracovního vytížení. Výjimka neudělena.

 

5. Různé

 • Marek Študlar navrhl vytvoření formuláře, jenž poslouží jako potvrzení přijetí dotace – MTZ, jednotlivými SDH. Potvrzením tohoto formuláře by se SDH zavázalo přidělenou dotaci vyčerpat a řádně vyúčtovat. V případě odmítnutí dotace, by byla dotace dle klíče stanoveného ORM přidělena dalšímu SDH. ORM projedná tento návrh v novém složení v roce 2020.
 • Markéta Tischlerová informovala ORM o nové směrnici činnosti s kolektivy mladých hasičů, kterou dne 13. 6. 2019 schválil ústřední VV. Více informací o této směrnici dostanou OSH prostřednictvím e-mailu. ORM následně projedná případné změny a zapracování směrnice do plánu vzdělávání.

 

6. Usnesení

 • ORM odsouhlasila OZ podzimního kola HRY PLAMEN, které proběhne dne 12. 10. 2019 v Dubu.
 • ORM odsouhlasila výjimky z účasti na školení vedoucích mládeže pro Kamila Kulhánka z SDH Volary a Lukáše Šnajdra z SDH Jáma. Dále schválila účast pouze na odpoledním bloku výuky pro Ladislava Kaňku z SDH Čkyně a pro Jaroslava Mareše z SDH Budilov. Žádost Radoslava Myslíka z SDH Hrabice o udělení výjimky schválena nebyla.

 

7. Závěr
ORM schválila OZ podzimního kola HRY PLAMEN.

 

Termín příští schůze: schůze proběhne po podzimním kole HRY PLAMEN.

 

Zápis vypracovala – Markéta Tischlerová
Kontrola zápisu – Marek Študlar

 

Tomáš Marek