ORPOO 26.10.2021

Zápis ze schůze ORPOO konané dne  26. 10. 2021 na OSH v Prachaticích

Přítomni: Přída Miroslav (SDH Oseky), Vyskočil Zdeněk st. (SDH Svatá Maří), Král Václav (SDH Jaroškov), Vopelka Lukáš (SDH Záblatí), Jiráň Jan (SDH Vitějovice), Jírovec Vladimír (SDH Benešova Hora).

Omluveni: Líkař Jan (SDH Protivec)

Program

  1. Zahájení a přivítání zúčastněných
  2. Seznámení s průběhem schůze krajské odborné rady prevence a ochrany obyvatelstv
  3. Požární ochrana očima dětí 2021
  4. Školení členů preventistů PO
  5. Diskuze

1. Zahájení a přivítání zúčastněných
Přítomné uvítal vedoucí ORPOO a proběhlo seznámení členů odborné rady. Následně proběhlo seznámení s programem

2. Seznámení s průběhem schůze krajské odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva
Pan Přída seznámil členy s projednávanými body na krajské schůzi rady

3. Požární ochrana očima dětí 2021
V první polovině roku proběhlo okresní kolo této soutěže a následné vyhodnocení, které zajišťovala odborná rada prevence a OO ve spolupráci s pracovníkem HZS. Do soutěže se přihlásilo  celkově 311 dětí ze 6 základních škol, 3 mateřských škol a 16 sborů dobrovolných hasičů. Tříčlenná hodnotící komise posuzovala výtvarné a literární práce v sedmy věkových kategorií. Vítězné práce postoupily do krajského kola, kterého se zúčastnilo 1760 dětí z 25 mateřských škol,  32 základních škol, jedné střední školy a 31 sborů dobrovolných hasičů.

Podána informace o rozeslání metodických pokynů k soutěži PO očima dětí pro rok 2022

4. Školení členů preventistů PO
Vzhledem k epidemiologické situaci není v současné době možné provést odbornou přípravu preventistů PO.  Termíny odborné přípravy pro rok 2022 se budou řešit v první polovině roku 2022 časné době možné provést odbornou přípravu preventistů PO. Termíny odborné přípravy pro rok 2022 se budou řešit v první polovině roku 2022

4. Diskuze

Zápis provedl : Vopelka Lukáš (SDH Záblatí)

Tomáš Marek