Celoroční činnost

» Tato sekce slouží jako nápomoc vedoucím při celoroční činnosti s kolektivy mladých hasičů «

 


Celoroční činnost kolektivů MH je nedílnou součástí HRY PLAMEN. Jedná o 6 okruhů činností, které během celého roku kolektivy plní, a splnění těchto činností je základní podmínkou pro účast na okresním kole Závodu hasičské všestrannosti a brannosti. Celoroční činnost se hodnotí za celý ukončený ročník, tedy od 1. 9. do 30. 8. předešlého ročníku. Činnosti jsou hodnoceny na základě záznamů v kronice kolektivu.
ORM Prachatice zavedla od ročníku 2023/2024 povinnost splnění z okruhu VI. odevzdání min. 3 prací POOD + dalších aspoň 2 okruhů celoroční činnosti kolektivů MH (kompletní přehled celoroční činnosti je ve Směrnici HRY PLAMEN na str. 14–18).

Návod vyplnění formuláře celoroční činnosti

Formulář plnění celoroční činnosti

Formulář vytiskněte a nalepte do kroniky, kopii zašlete společně a přihláškou na okresní kolo ZHVB příslušného ročníku.

Stručné vymezení okruhů

I. OKRUH – volnočasové aktivity

Z tohoto okruhu je nutné splnit min. 2 podmínky

Podmínky

• scházet se na pravidelných schůzkách min. 1 týdně (s výjimkou školních prázdnin)
• uskutečnit nejméně 2 jednodenní akce volnočasového charakteru (např. výlet
do přírody, za památkami, do ZOO, do kina, divadla, zábavních center, účast na
zájmových soutěžích, tj. turnaji ve vybíjené, florbalovém turnaji, orientačním
běhu, turnaji ve střelbě atp.)
• uskutečnit nejméně 1 rekreační a odpočinkový pobyt (nad 2 dny) – nelze započítat
sportovní soustředění
• uskutečnit o zimních, jarních, letních či jiných prázdninách tábor (7 a více dnů)
• zúčastnit se minimálně 1 ročně soutěže v uzlování
• zapojit členy kolektivu do tvorby webových stránek, účtů na sociálních sítích atp.
• uspořádat min. 1 brigádu při údržbě materiálu nebo prostor, které kolektiv využívá
ke své činnosti (klubovna, cvičiště, táborová základna atp.)

II. OKRUH – volnočasové aktivity

II. OKRUH – aktivity pro neorganizované děti a veřejnost
• zorganizovat libovolnou akci z oblasti všeobecných pohybových aktivit, tj. uspořádat
libovolnou sportovní soutěž s výjimkou hasičského sportu (např. běh s hromadným
startem, orientační závod, azimutový závod, turnaj ve vybíjené, turnaj
v badmintonu, závod ve střelbě atp.)
• zapojit děti ze škol a dalších organizací do soutěže Požární ochrana očima dětí
a mládeže
• uspořádat nejméně 2 libovolné volnočasové akce pro veřejnost (např. pálení
čarodějnic, karneval, mikulášská besídka, drakiáda, mezinárodní den dětí atp.)
• zorganizovat 1 libovolnou volnočasovou akci pro děti s tělesným nebo mentálním
postižením, pro děti z dětských domovů, pro děti a mládež s omezenými příležitostmi.

III. OKRUH – odznaky odborností a specializací

Kolektiv získá nejméně 5 odznaků odbornosti MH nebo specializací. Stačí 5 odznaků (klidně stejného druhu – tzn. 5x preventista junior) za celý kolektiv v jednom ročníku. Touto podmínkou je myšleno, že jednotliví členové kolektivu budou postupně získávat příslušné odznaky. MH do 11 let s frekvencí max. 1 odznak/rok a MH od 11 let dle splnění podmínek jednotlivých odznaků a věkových možností. Např. mladému hasiči kategorie starší, který se členem SH ČMS stal až ve 14 letech a který prokazuje
schopnost a snahu získat více odznaků, je možno prostřednictvím OORM udělit výjimku, aby odznaky odborností mohl splnit v rychlejším sledu než 1 odznak/rok.

Za účelem odznaků odborností doporučujeme stáhnout si do mobilu aplikaci Mladý hasič (odkaz na ni najdete na v sekci MLADÍ HASIČI – VEDOUCÍ MLÁDEŽE – HRY A VÝUKOVÉ MATERIÁLY   (stažení není povinné, ale zjednodušíte si život).
Děti následně dostanou za splnění odznaků na základě Záznamu o splnění odznaků odbornosti nebo specializace odznak a samolepku do přílohy k průkazu MH.
Splnění odznaků potvrzuje kolektiv vyplněním následujícího formuláře:

Formulář plnění odznaků odborností a specializací.pdf

Formulář plnění odznaků odborností a specializací.xlsx

Odznaky odbornosti

PRACOVNÍ LIST - preventista junior (796,8 KiB) - stáhnout  (1 347x)  

PRACOVNÍ LIST - strojník junior (982,1 KiB) - stáhnout  (781x)  

VÝUKOVÝ LIST - preventista (1,9 MiB) - stáhnout  (271x)  

VÝUKOVÝ LIST - preventista junior (1,5 MiB) - stáhnout  (274x)  

VÝUKOVÝ LIST - strojník (7,0 MiB) - stáhnout  (261x)  

VÝUKOVÝ LIST - strojník junior (669,7 KiB) - stáhnout  (193x)  

VÝUKOVÝ LIST - cvičitel (871,7 KiB) - stáhnout  (219x)  

VÝUKOVÝ LIST - kronikář (4,8 MiB) - stáhnout  (286x)  

VÝUKOVÝ LIST - instruktor (1,5 MiB) - stáhnout  (228x)  

Odznaky specializací

Příručka odznaků specializací (12,6 MiB) - stáhnout  (307x)  

PRACOVNÍ LIST - kutil (615,2 KiB) - stáhnout  (279x)  

PRACOVNÍ LIST - zdravotník (825,2 KiB) - stáhnout  (1 277x)  

VÝUKOVÝ LIST - zdravotník (1,1 MiB) - stáhnout  (700x)  

IV. OKRUH – okruh dobrovolnictví
• zapojit se minimálně do 1 dobrovolnického projektu (Den proti rakovině, Vlčí máky, pomoc uprchlíkům atd.)
• uspořádat nejméně 1 specifickou aktivitu na téma „Mezigenerační dialog“ (např. kulturní program pro domov seniorů, výroba přáníček pro seniory, výlet se zasloužilými hasiči, setkání s tématem předávání tradic, ples pro rodiče a děti atp.)
• uspořádat nejméně 1 specifickou aktivitu na téma „Zelená Evropa“ (např. výsadba zeleně, úklid obce či jiných veřejných prostor (např. les, potok), Recyklujte s hasiči, Ukliďme Česko, 72 hodin, sběr papíru, železa atp.)


• pečovat o starého občana nebo člověka jinak znevýhodněného – ZTP apod. (nejméně po dobu 3 měsíců)
• zapojit do akce pořádané kolektivem neformální dobrovolníky (nečleny SH ČMS) kolektiv pečuje o starého občana nebo člověka jinak znevýhodněného (nejméně po dobu 3 měsíců)
K akci 72 hodin a k ostatním partnerským akcím najdete více informací na v sekci ZAJÍMAVÉ PROJEKTY.

V. OKRUH – vzdělávání a kultura
• uspořádat minimálně 1 besedu či jinou akci na téma PO ve spolupráci se školami, jinými organizacemi nebo pro veřejnost
• připravit kulturní vystoupení pro členy či veřejnost
• zúčastnit se projektu Junior univerzita – min. 1 člen kolektivu
• uspořádat nebo se zúčastnit Vzdělávacích dnů (popř. letních kempů, příměstských táborů) – min. 1 člen kolektivu
• uspořádat nejméně 1 jednodenní akci volnočasového charakteru se vzdělávací tematikou (např. návštěva planetária, muzea, výstavy, výlet po naučené stezce atp.)
• uspořádat min. 1 vzdělávací akci pro veřejnost (naučné a vzdělávací stezky atp.)
VI. OKRUH – výcvik a prevence
• zúčastnit se nejméně 1 soutěže TFA – min. 1 člen kolektivu
• zúčastnit se minimálně 1 besedy se složkami IZS
• uspořádat alespoň 1 exkurzi ke složkám IZS, HZS, Červený kříž, Záchranná služba atp.
• zúčastnit se libovolného kurzu, školení, které se pojí se složkami IZS
• zhotovit alespoň 1 nástěnku s tematikou prevence PO, která bude umístěna na veřejném místě
• zapojit min. 3 členy kolektivu do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže
Zde jsou vždy vyvěšeny aktuální informace k této soutěži společně s podmínkami, zadáním tématu a závaznými termíny pro odevzdání. Ty prosím dodržte a odevzdejte do data určení díla (výtvarné, literární či digitální) na OSH. Zde vám pracovnice kanceláře potvrdí formulář Plnění celoroční činnosti razítkem.
Soutěž je rozlišena nejen dle kategorií, ale i dle toho, zda dítě chce plnit část literární, výtvarnou nebo digitální. Následně jsou díla výherců z našeho okresu umístěna ve fotogalerii OSH Prachatice.

Organizační zabezpečení a výsledky POOD

OSTATNÍ INFORMACE

  • Celoroční Činnost je vždy kompletně vysvětlena na podzimním školení vedoucích mládeže, kde jsou nastíněny možnosti a nápady na činnosti s dětmi.