Celoroční činnost

» Tato sekce slouží jako nápomoc vedoucím při celoroční činnosti s kolektivy mladých hasičů «


Vzdělavácí systém dětí a mládeže SH ČMS (73,6 KiB) - stáhnout  (819x)  


Celoroční činnost kolektivů MH je nedílnou součástí HRY PLAMEN. Jedná o 4 okruhy činností, které během celého roku kolektivy plní, a na jarním kole HRY PLAMEN je potom jejich činnost ohodnocena na základě záznamů v kronice kolektivu. Jde o činnosti, které by měly rozvíjet děti a jejich znalosti nejen v oblasti sportu, ale také v oblasti prevence a mnoha dalších.

ORM Prachatice zavedla od ročníku 2020/2021 plnění všech 4 okruhů celoroční činnosti kolektivů MH (kompletní přehled celoroční činnosti je ve Směrnici HRY PLAMEN na str. 28–30).

 

Stručné vymezení okruhů

I. OKRUH – volnočasové aktivity

Tento okruh není ORM omezen – kolektiv si může zvolit libovolnou podmínku ke splnění z výčtu uvedeného ve Směrnici HRY PLAMEN.

Podmínky

 • uskutečnit nejméně 3 jednodenní nebo 1 vícedenní výlet do přírody, za kulturou, rekreační a odpočinkové pobyty (nad 2 dny) – nelze započítat sportovní soustředění
 • uskutečnit nejméně 2 besedy (pro kolektiv, nebo klidně kolektiv pro veřejnost)
 • uskutečnit o zimních, jarních, letních či jiných prázdninách tábor (nad pět dnů)
 • navštívit 3 výstavy či muzea
 • uskutečnit minimálně 3 kulturní, vzdělávací nebo společné akce mimo den pravidelných schůzek (výstava, beseda, kino, divadlo apod.) – nelze započítat sportovní soutěže

Podmínky je možné KOMBINOVAT. Např.: kolektiv uskuteční 1 jednodenní výlet, 1 besedu a například 1 návštěvu muzea.

II. OKRUH – volnočasové aktivity

V rámci tohoto okruhu si můžete zvolit z následujících aktivit

 • brigádnická hodina – kolektiv odpracuje v průběhu roku alespoň 1 (lze i více) hodinu při údržbě výstroje, výzbroje, na zlepšení životního prostředí, úklidu obce nebo hasičských prostor
 • sběr druhotných surovin, bylin či jiných výkupních materiálů
 • kolektiv se zapojí do min. 1 z následujících akcí: 72 hodin, Den proti rakovině, Recyklujte s hasiči! nebo do jiné veřejné akce organizované SH ČMS s partnery.
  kvetinovy den
 • kolektiv pečuje o starého občana nebo člověka jinak znevýhodněného (nejméně po dobu 3 měsíců)
 • kolektiv uspořádá libovolnou volnočasovou akci (nikoliv akci sportovní) pro ostatní kolektivy MH nebo dětskou veřejnost.

K akci 72 hodin a k ostatním partnerským akcím najdete více informací na v sekci ZAJÍMAVÉ PROJEKTY.

III. OKRUH – odznaky odborností a specializací

Kolektiv získá nejméně 5 odznaků odbornosti MH nebo specializací. Stačí 5 odznaků (klidně stejného druhu – tzn. 5x preventista junior) za celý kolektiv.

Za účelem odznaků odborností doporučujeme stáhnout si do mobilu aplikaci Mladý hasič (odkaz na ni najdete na v sekci MLADÍ HASIČI – VEDOUCÍ MLÁDEŽE – HRY A VÝUKOVÉ MATERIÁLY   (stažení není povinné, ale zjednodušíte si život).

Dětem můžete za splnění odznaků následně v kanceláři OSH zakoupit samolepky do přílohy k průkazu MH nebo i odznaky samotné. Podívat se na tyto odznaky můžete v sekci SBORY > K ZAKOUPENÍ.

Splnění odznaků deklaruje kolektiv vyplněním následujícího formuláře:

Záznam o odznacích kolektivu pro OSH (129,4 KiB) - stáhnout  (159x)  

Vzor vyplnění tohoto formuláře:

Odznaky odbornosti

PRACOVNÍ LIST - preventista junior (796,8 KiB) - stáhnout  (1 186x)  

PRACOVNÍ LIST - strojník junior (982,1 KiB) - stáhnout  (697x)  

VÝUKOVÝ LIST - preventista (1,9 MiB) - stáhnout  (254x)  

VÝUKOVÝ LIST - preventista junior (1,5 MiB) - stáhnout  (258x)  

VÝUKOVÝ LIST - strojník (7,0 MiB) - stáhnout  (238x)  

VÝUKOVÝ LIST - strojník junior (669,7 KiB) - stáhnout  (177x)  

VÝUKOVÝ LIST - cvičitel (871,7 KiB) - stáhnout  (206x)  

VÝUKOVÝ LIST - kronikář (4,8 MiB) - stáhnout  (252x)  

VÝUKOVÝ LIST - instruktor (1,5 MiB) - stáhnout  (211x)  

Odznaky specializací

Příručka odznaků specializací (12,6 MiB) - stáhnout  (290x)  

PRACOVNÍ LIST - kutil (615,2 KiB) - stáhnout  (263x)  

PRACOVNÍ LIST - zdravotník (825,2 KiB) - stáhnout  (1 248x)  

VÝUKOVÝ LIST - zdravotník (1,1 MiB) - stáhnout  (663x)  

IV. OKRUH – zaslání díla do soutěže „PO očima dětí“

Zde jsou vždy vyvěšeny aktuální informace k této soutěži společně s podmínkami, zadáním tématu a závaznými termíny pro odevzdání. Ty prosím dodržte a odevzdejte do data určení díla (výtvarné, literární či digitální) na OSH. Zde vám pracovnice kanceláře potvrdí formulář razítkem.

Soutěž je rozlišena nejen dle kategorií, ale i dle toho, zda dítě chce plnit část literární, výtvarnou nebo digitální. Následně jsou díla výherců z našeho okresu umístěna ve fotogalerii OSH Prachatice.

- výsledky okresní kolo 2023 (114,8 KiB) - stáhnout  (16x)  

- výsledky krajské kolo 2023 (494,4 KiB) - stáhnout  (13x)  

odkaz na scany výherních obrázků: https://oshpt.rajce.idnes.cz/

OSTATNÍ INFORMACE

Formulář celoroční činnosti (36,0 KiB) - stáhnout  (0x)  

 • formulář vytiskněte a nalepte do kroniky:
  U okruhu č. I. + II. zaznamenejte činnost do kroniky, a ve formuláři uveďte datum a den splnění – činnost – počet dětí z kolektivu, které se zúčastnily. Dále dejte razítko SDH a nechte potvrdit např. starostou.
  U okruhu č. III. + IV. odevzdejte do určeného data obrázky na OSH a formulář o plnění odznaků odborností a specializací do kanceláře OSH, kde vám okruh potvrdí razítkem pracovnice kanceláře. Opět uveďte datum a den splnění – činnost – počet dětí z kolektivu, které se zúčastnily.

  Vzor vyplnění formuláře celoroční činnosti (170,1 KiB) - stáhnout  (231x)  

 • Celoroční Činnost je vždy kompletně vysvětlena na podzimním školení vedoucích mládeže, kde jsou nastíněny možnosti a nápady na činnosti s dětmi.
 • Hodnocení celoroční činnosti probíhá vždy na jarním kole HRY PLAMEN dle Směrnice HRY PLAMEN.
 • V případě dalších dotazů volejte 606 054 649 nebo pište na tischlerova1(at)seznam.cz