ORR 3.5.2021 – velitelé

Program
1. Přivítání a seznámení nových členů ORR, schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Sdělení informací od starostky OSH z jednání starostů OSH v Brně
4. Projednání směrnice pro konání postupových soutěží požárního sportu
5. Dojednání náhradního místa konání soutěže OKRES I
6. Školení rozhodčí
7. Předání informace od pana Vlčka z HZS ÚO Prachatice, ohledně školení dýchací
techniky a dalších školení
8. Předání informace od pana Vlčka z HZS ÚO Prachatice o letošním školení velitelů a
strojníků pomocí on-line výuky
9. Nominace rozhodčích na KRAJSKÉ KOLO POŽÁRNÍHO SPORTU
10. Usnesení a závěr