ORR 26.7.2021

Program
1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Sdělení informací od pana Marka z návštěvy kontajneru Fire Dragon 9000 v obci
Pozorka u Nejdku
4. Předání informací od pana Ing. Roberta Vlčka ke školení velitelů a strojníků
5. Přednesená nabídka od pana Bárty k proškolení hasičů
6. Projednání přihlášek na kontajner Fire Dragon 9000 pro rok 2022 – 2024
7. Projednávání možnosti provádět PRAKTICKOU ČÁST školení velitelů a strojníků mimo základnu HZS Prachatice
8. Ostatní
9. Usnesení a závěr

ORR 3.5.2021 – velitelé

Program
1. Přivítání a seznámení nových členů ORR, schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Sdělení informací od starostky OSH z jednání starostů OSH v Brně
4. Projednání směrnice pro konání postupových soutěží požárního sportu
5. Dojednání náhradního místa konání soutěže OKRES I
6. Školení rozhodčí
7. Předání informace od pana Vlčka z HZS ÚO Prachatice, ohledně školení dýchací
techniky a dalších školení
8. Předání informace od pana Vlčka z HZS ÚO Prachatice o letošním školení velitelů a
strojníků pomocí on-line výuky
9. Nominace rozhodčích na KRAJSKÉ KOLO POŽÁRNÍHO SPORTU
10. Usnesení a závěr