Valné hromady

Z volební Valné hromady sboru se odevzdávají do kanceláře OSH tyto dokumenty

Zpráva o Valné hromadě sboru (123,5 KiB) - stáhnout  (273x)  

  • odevzdat nejlépe bezprostředně po konání volební VH nejpozději do 31. ledna 2020
  • ve zvoleném pětiletém období pouze při změně starosty nebo členů výboru

Zápis statutárního zástupce spolku – starosty

Přeregistrace - plná moc (401,8 KiB) - stáhnout  (37x)  

  • jelikož starosta sboru je volen na pětileté období musí ve všech pobočných spolcích SH ČMS – sborech, opět dojít k zápisu do spolkového rejstříku (i v případě, že se starosta nezmění)
  • v žádném případě si nezařizujte zápis sami, zápis do spolkového rejstříku probíhá přes kancelář OSH a následně kancelář SH ČMS
  • tyto dokumenty se odevzdávají i v případě, že k volbě nového starosty dojde v nevolebním roce

Bezprostředně po konání volební Valné hromady odevzdejte do kanceláře OSH tyto vyplněné dokumenty

Výpis valné hromady sboru (25,5 KiB) - stáhnout  (241x)  

  • vyplnit a podepsat

 

Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku (25,5 KiB) - stáhnout  (170x)  

  • vyplnit a odevzdat s ověřeným podpisem starosty sboru (ověření nesmí být starší 3 měsíců)

 

Příloha k registračnímu listu SH ČMS (32,0 KiB) - stáhnout  (204x)  

  • obsahuje zvolené osoby, které jsou oprávněny za sbor jednat
  • odevzdat 3x originál

Dokumenty

Příručka funkcionáře sboru (397,8 KiB) - stáhnout  (110x)  

Návrh vedení Valné hromady (47,0 KiB) - stáhnout  (127x)  

Vzor usnesení Valné hromady sboru (51,0 KiB) - stáhnout  (181x)  

Zpráva o hospodaření sboru (4,0 KiB) - stáhnout  (0x)  

Zpráva revizora sboru (42,5 KiB) - stáhnout  (100x)  

Předávací protokol funkce (98,9 KiB) - stáhnout  (159x)