VV 13.5.2019

VV OSH Prachatice 13.5.2019 – rozhodnutí per rollam
Věc: Změna bodování v rámci bodování PHL
– Navržené bodování

VV 15.4.2019

Program
1. Shromáždění představitelů sborů
2. Postupové soutěže okresu Prachatice
3. PHL
4. Diskuze

ORM 26.2.2019

Program:
1. Přivítání členů ORM a seznámení s programem
2. Registrační listy
3. Soutěž dorostu + OZ
4. Plamen + OZ
5. Různé
6. Závěr

ORM 4.12.2018

Program
1. Uvítání členů ORM
2. Seznámení s programem
3. Vyhodnocení školení vedoucích, rozhodčích a soustředění dorostu
4. Vyhodnocení podzimního Plamenu
5. Konference vedoucích mládeže
6. Různé