VV 5.10.2021

Program jednání
1. Přivítání
2. Příprava shromáždění představitelů sborů
3. Prachatické hasičská liga
4. Zprávy ORM, ORR, ORP a OO
5. Inventarizace
6. Různé
7. Usnesení a závěr

ORR 26.7.2021

Program
1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Sdělení informací od pana Marka z návštěvy kontajneru Fire Dragon 9000 v obci
Pozorka u Nejdku
4. Předání informací od pana Ing. Roberta Vlčka ke školení velitelů a strojníků
5. Přednesená nabídka od pana Bárty k proškolení hasičů
6. Projednání přihlášek na kontajner Fire Dragon 9000 pro rok 2022 – 2024
7. Projednávání možnosti provádět PRAKTICKOU ČÁST školení velitelů a strojníků mimo základnu HZS Prachatice
8. Ostatní
9. Usnesení a závěr

ORM 10.8.2021

Program
1. Uvítání
2. OZ podzimní kolo HRY PLAMEN
3. Školení vedoucích a rozhodčích mládeže
4. Setkání mládeže
5. Různé – dotace MTZ
6. Usnesení
7. Závěr