INFORMCE O UZAVŘENÍ KANCELÁŘE

Vzhledem k současnému vývoji pandemie a zhoršující se situaci v okresu Prachatice zavíráme do 15. listopadu 2020 kancelář OSH Prachatice. 

Pracovnice kanceláře Helena Šandová je Vám samozřejmě stále k dispozici na telefonu 723 558 803 nebo přes email osh.prachatice(at)gmail.com.

VV 7.9.2020

Program
1. Zahájení
2. Schválení odborných rad a jejich vedoucích
3. Dotace MŠMT a MV
4. Schválení přístupů do evidence SDH
5. Zpráva ORM
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr

ORM 1.9.2020

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. OZ podzimního kola hry Plamen
3. Vyhodnocení setkání mládeže
4. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže ve Tvrzicích
5. Různé
6. Závěr

VV 29.7.2020 – rozhodnutí per rollam

1. Schválení delegace na Shromáždění delegátů OSH a VI. Sjezd SH ČMS pro Ing. Bc. Helenu Kotrcovou jako 5. delegáta a tím i zapracování do hlasování na Shromáždění delegátů sborů

2. Přidělení dotace MTZ pro sbory navržené ORM: SDH Dub, SDH Hrabice, SDH Netolice, SDH Vlachovo Březí, SDH Svatá Maří

Schváleno