ORPOO 26.10.2021

Program
1. Zahájení a přivítání zúčastněných
2. Seznámení s průběhem schůze krajské odborné rady prevence a ochrany obyvatelstv
3. Požární ochrana očima dětí 2021
4. Školení členů preventistů PO
5. Diskuze

VV 5.10.2021

Program jednání
1. Přivítání
2. Příprava shromáždění představitelů sborů
3. Prachatické hasičská liga
4. Zprávy ORM, ORR, ORP a OO
5. Inventarizace
6. Různé
7. Usnesení a závěr

ORR 26.7.2021

Program
1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Sdělení informací od pana Marka z návštěvy kontajneru Fire Dragon 9000 v obci
Pozorka u Nejdku
4. Předání informací od pana Ing. Roberta Vlčka ke školení velitelů a strojníků
5. Přednesená nabídka od pana Bárty k proškolení hasičů
6. Projednání přihlášek na kontajner Fire Dragon 9000 pro rok 2022 – 2024
7. Projednávání možnosti provádět PRAKTICKOU ČÁST školení velitelů a strojníků mimo základnu HZS Prachatice
8. Ostatní
9. Usnesení a závěr