ZNOVUOTEVŘENÍ KANCELÁŘE OSH PRACHATICE

Od prosince je opět každou středu otevřena kancelář OSH Prachatice. Z důvodu dodržení protiepidemiologických opatření v budově HZS, upravujeme dočasně začátek pracovní doby od 17.00 hod. do 19.30 hod. Do budovy vstupujte se zakrytými dýchacími cestami a použijte připravenou dezinfekci na ruce. 

Prosím používejte co nejvíce elektronickou komunikaci přes email: osh.prachatice(at)gmail.com nebo je Vám k dispozici pracovnice kanceláře Helena Šandová na tel. 723 558 803.

VV 7.9.2020

Program
1. Zahájení
2. Schválení odborných rad a jejich vedoucích
3. Dotace MŠMT a MV
4. Schválení přístupů do evidence SDH
5. Zpráva ORM
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr

ORM 1.9.2020

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. OZ podzimního kola hry Plamen
3. Vyhodnocení setkání mládeže
4. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže ve Tvrzicích
5. Různé
6. Závěr

Shromáždění delegátů sborů 29. 8. 2020 Vlachovo Březí

Dokumenty
– Zpráva ze shromáždění delegátů
– Zpráva starostky OSH Prachatice
– Zpráva ORM
– Zpráva ORR
– Zpráva ORP a OO
– Zpráva OKRR
– Projev ředitele HZS územního odboru Prachatice
– Návrh činnosti do roku 2025
– Usnesení shromáždění delegátů sborů