VV 13.2.2023

Program:
1.  Přivítání a schválení programu jednání
2.  Plán práce OSH 
3.  Postupové soutěže
4.  Prachatická hasičská liga
5.  Příprava shromáždění představitelů sborů
6.  Vnitroorganizační věci
7.  Žádost o založení sboru Kvilda
8.  Zprávy vedoucích odborných rad
9.  Schválení návrhů na ocenění
10. Různé
11. Usnesení a závěr

ORR – 8.2.2023 – rozhodčí

Program
1.       Přivítání a schválení programu
2.       Projednání úprav propozic na soutěž PHL
3.       Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
4.       Příprava školení rozhodčích
5.       Usnesení a závěr

VV 28.1.2023 – hlasování per-rollam

Hlasování per-rollam VV OSH Prachatice 28.1.2023 Osloveni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Markéta Tischlerová, František Rokůsek ml., Jiří Soukup, Miroslav Přída, Jaroslav Pauch, Martin Slanec, Jiří Podlešák, Jaroslav Hais, Tomáš Tremmel, Jan Marek, František Fencl, Ing. Bc. Helena Kotrcová , František Rokůsek st. Věc 1. Hlasováním per rollam k protokolu […]

ORM 20.12.2022

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
3. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže a setkání mládeže okresu Prachatice
4. Dotace
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr