VV 16.4.2022

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání a schválení zapisovatele
2. Schválení organizačních zabezpečení postupových kol
3. Zprávy odborných rad
4. Krajská kola 2023
5. Navržení likvidátora SDH Čábuze
6. Dotace MŠMT a NSA
7. Schválení přístupů do programu evidence SDH
8. Schválení návrhů na ocenění
9. Zpráva ze shromáždění starostů OSH
10. Různé
11. Usnesení a závěr

ORM 5.4.2022

Program:
1.  Přivítání členů ORM a seznámení s programem
2.  Plamen + OZ
3.  Výročí 50 let hry Plamen a setkání pamětníků hry Plamen
4.  Soutěž dorostu + OZ
5.  Registrační listy kolektivů MH
6.  Nominace závodníků na 60 m s překážkami na krajské kolo
7.  Delegování rozhodčích ORM na krajské soutěže
8.  Dotace – MTZ
9.  Dotace – volnočasové aktivity a specifické aktivity
10. Prachatická hasičská liga
11. Letní škola instruktorů
12. Vyhodnocení okresního kola literární soutěže POOD
13. Nový vzdělávací systém vedoucích mládeže II.
14. Plán práce na rok 2022
15. Zpráva vedoucího ORM z celorepublikového semináře vedoucích mládeže
16. Různé (Memoriál Pavla Bače Žernovice)
17. Usnesení
18. Závěr

VV 11. 3. 2022 – hlasování per rollam

Hlasování per-rollam VV OSH Prachatice 11.3.2022 Osloveni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Markéta Samková, František Rokůsek ml., Miroslav Přída, Jaroslav Pauch, Martin Slanec, Ing. Bc. Helena Kotrcová, Jiří Podlešák, Jaroslav Hais, Tomáš Tremmel, Jan Marek, František Fencl, František Rokůsek st. Věc: Hlasováním per rollam ke schválení směrnice konání okrskové soutěže v požárním […]