ORM 20.12.2022

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
3. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže a setkání mládeže okresu Prachatice
4. Dotace
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr

ORPOO 2. 11. 2022

Program
1. Zahájení a přivítání zúčastněných
2. Seznámení s průběhem semináře preventistů PO v Českém Krumlově
3. Požární ochrana očima dětí 2022
4. Odborná příprava preventistů PO
5. Diskuze

ORR 1.11.2022

Program
1. Přivítání členů ORR, schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Projednávání programu PRAKTICKÉ ČÁSTI školení velitelů a strojníků mimo základnu HZS Prachatice
4. Usnesení a závěr

Shromáždění představitelů sborů – 12.11.2022

Schválený program jednání
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí (návrhová komise, sčítací a volební komise, zapisovatel a ověřovatelé, předsedající jednání)
3. Schválení programu, jednacího a volebního řádu (způsobu hlasování)
4. Zvýšení odvodu členského příspěvku od roku 2023
5. Rozpočet OSH v roce 2023
6. Diskuse, vystoupení hostů
7. Přestávka a pohoštění
8. Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, připomínky a následné schválení
9. Závěr