ORR 6.2.2024

Zápis ze schůze ORR konané dne 6.2.2024

Začátek: 18:00 hodin
Místo: Volary – hasičská klubovna
Přítomni: Soukup Jiří, Marek Jan, Vlas Michal, Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk mld., Tomášek Josef, Molitor Miroslav,

Omluveni: Fencl František
Závora Vladimír
Ing. mjr. Vlček Robert

Neomluven: Kočovský Martin

Hosté: Rokůsek František
Bastl Martin
Riederer Josef

Program
Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
Schválení zapisovatele schůze
Vyhodnocení školení velitelů a strojníků 2023
Zkouška odborné způsobilosti HASIČ III
Příprava na školení velitelů a strojníků 2024
Ostatní
Usnesení a závěr

 

1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
Pro: všichni

2. Schválení zapisovatele schůze
Zapisovatel:
– Soukup Jiří (vedoucí ORR)
Pro: všichni

3. Vyhodnocení školení velitelů a strojníků 2023
Odborná rada represe se zabývala průběhem školení velitelů a strojníků, které se konalo 22. – 23.září 2023 na hasičskem hřišti ve Svaté Maří.

4. Zkouška odborné způsobilosti HASIČ III
Rada represe se domluvila na datumu další zkoušku, která by měla proběhnout 8.11.2024 a to v školící místnosti v SDH Netolice od 17:00

5. Příprava na školení velitelů a strojníků 2024
Rada začala připravovat praktickou část školení velitelů a strojníků pro rok 2024. Pro místo konání bylo domluveno hasičské hřiště v SDH Budilov. Termín školení je stanoven na 4. – 5. října 2024.

6. Ostatní
Na školení zdravovědy se domlouvá zdravotní záchranná služba z Českých Budějovic

7. Usnesení a závěr
ORR SCHVALUJE
– zhodnocení školení velitelů a strojníků z 22. – 23. září 2023 ve Svaté Maří
ORR BERE NA VĚDOMÍ
– přípravu školení velitelů a strojníků pro rok 2024

Zápis provedl a schválil : Soukup Jiří ( vedoucí ORR)

 

 

Tomáš Marek
Hlasování per-rollam VV OSH Prachatice 8.2.2024

Hlasování per-rollam VV OSH Prachatice 8.2.2024

Osloveni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Tomáš Marek, František Rokůsek ml., Jiří Soukup, Miroslav Přída, Jaroslav Pauch, Martin Slanec, Jiří Podlešák, Jaroslav Hais, Tomáš Tremmel, Jan Marek, František Fencl, Vladimír Harvařík, Ing. Bc. Helena Kotrcová , František Rokůsek st.

Věc:
Hlasováním per rollam k protokolu inventury předložený inventarizační komisí.

Pro: 15 Zdržel se: 4

Zapsala: Tremmelová Libuše

Tomáš Marek