VV 2.3.2020

Program
1. Směrnice pro konání okrskových kol
2. Shromáždění delegátů sborů
3. Dokumenty a hlášení o činnosti sboru
4. Schválení přístupů

Zápis semináře PHL 7.2.2020

1. Přivítání
2. Změny týkající se časomíry, mašin, proškoleného rozhodčího a přetlakového ventilu pro MH
3. Návrhy

ORM 14.1.2020

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Návrh na změnu v systému vzdělávání vedoucích mládeže a rozhodčích
3. Organizace semináře
4. Návrh počtu členů v nové ORM na období 2020 – 2024
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr