ORM 28.6.2022

Program
1. Uvítání
2. Vyhodnocení okresního kola hry Plamen ve Svaté Maří
3. Vyhodnocení okresního kola dorostenců
4. Vyhodnocení krajských kol dorostenců a hry Plamen
5. Dotace – volnočasové aktivity a specifické aktivity
6. Školení vedoucích mládeže
7. Setkání mládeže okresu Prachatice
8. Různé
9. Usnesení
Závěr

VV 11.7.2022

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání a schválení zapisovatele
2. Vyhodnocení okresních soutěží
3. Vyhodnocení krajských soutěží
4. Přerozdělení dotačních prostředků MŠMT na sbory
5. Krajská kola 2023
6. Různé
7. Usnesení a závěr

VV 16.4.2022

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání a schválení zapisovatele
2. Schválení organizačních zabezpečení postupových kol
3. Zprávy odborných rad
4. Krajská kola 2023
5. Navržení likvidátora SDH Čábuze
6. Dotace MŠMT a NSA
7. Schválení přístupů do programu evidence SDH
8. Schválení návrhů na ocenění
9. Zpráva ze shromáždění starostů OSH
10. Různé
11. Usnesení a závěr

ORM 5.4.2022

Program:
1.  Přivítání členů ORM a seznámení s programem
2.  Plamen + OZ
3.  Výročí 50 let hry Plamen a setkání pamětníků hry Plamen
4.  Soutěž dorostu + OZ
5.  Registrační listy kolektivů MH
6.  Nominace závodníků na 60 m s překážkami na krajské kolo
7.  Delegování rozhodčích ORM na krajské soutěže
8.  Dotace – MTZ
9.  Dotace – volnočasové aktivity a specifické aktivity
10. Prachatická hasičská liga
11. Letní škola instruktorů
12. Vyhodnocení okresního kola literární soutěže POOD
13. Nový vzdělávací systém vedoucích mládeže II.
14. Plán práce na rok 2022
15. Zpráva vedoucího ORM z celorepublikového semináře vedoucích mládeže
16. Různé (Memoriál Pavla Bače Žernovice)
17. Usnesení
18. Závěr