ORM 26.2.2019

Program:
1. Přivítání členů ORM a seznámení s programem
2. Registrační listy
3. Soutěž dorostu + OZ
4. Plamen + OZ
5. Různé
6. Závěr

ORM 4.12.2018

Program
1. Uvítání členů ORM
2. Seznámení s programem
3. Vyhodnocení školení vedoucích, rozhodčích a soustředění dorostu
4. Vyhodnocení podzimního Plamenu
5. Konference vedoucích mládeže
6. Různé

VV 3.12.2018

Program
1. Kalendář akcí
2. Odměna pro webmastera stránek
3. Mandát k volbách starosty SH ČMS
4. Pracovnice kanceláře
5. Různé

KRR 17.10.2018

Program
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Rozdělení kontrol u vybraných SDH v okrese Prachatice
3. Kontrola účetních dokladů za I.pol. 2018