ORM 5.9.2017

Program
1. Uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
2. Školení vedoucích mládeže
3. OZ podzimní kolo hry Plamen
4. Celoroční činnost MH
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr

ORM 4.7.2017

Program:
1. Uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
2. Vyhodnocení hry Plamen
3. Vyhodnocení soutěže dorostu
4. Vyhodnocení krajských kol
5. Dotace MŠMT
6. Školení vedoucích mládeže
7. Různé
8. Usnesení, závěr

ORM 13.4.2017

Program:
1. Zahájení, uvítání členů ORM a hostů
2. Zpráva z pracovní porady OORM ČR konané v Přibyslavi
3. OZ Plamen
4. OZ dorostu
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr