VV 13.5.2019

VV OSH Prachatice 13.5.2019 – rozhodnutí per rollam
Věc: Změna bodování v rámci bodování PHL
– Navržené bodování

ORM 23.4.2019

Program:
1. Uvítání členů ORM a seznámení s programem
2. Zpráva z konference z Přibyslavi
3. Doplnění OZ soutěže dorostu
4. Doplnění OZ hra Plamen
5. Zařazení RL
6. Volnočasové aktivity
7. Dotace
8. Vyhodnocení POO dětí
9. Usnesení  – závěr

VV 15.4.2019

Program
1. Shromáždění představitelů sborů
2. Postupové soutěže okresu Prachatice
3. PHL
4. Diskuze

ORM 26.2.2019

Program:
1. Přivítání členů ORM a seznámení s programem
2. Registrační listy
3. Soutěž dorostu + OZ
4. Plamen + OZ
5. Různé
6. Závěr