ORM 18.7.2023

Program jednání:
1. Uvítání členů ORM a seznámení s programem
2. Vyhodnocení krajských soutěží a informace z MČR
3. Dotace
4. OZ školení vedoucích a rozhodčích mládeže a OZ setkání přípravek okresu Prachatice
5. Různé (ZHVB)
6. Usnesení
7. Závěr
8. Vedoucí ORM Marek Študlar přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.

VV 24.7.2023

Program
1. Přivítání
2. Schválení programu
3. Vyhodnocení okresních kol soutěže
4. Vyhodnocení krajských kol soutěže
5. Dotace
6. Zprávy odborných rad
7. Správa webových stránek
8. Schválení přístupů do evidence SDH
9. Schválení ocenění
10. Diskuze
11. Usnesení
Závěr

ORM 30.5.2023

Program jednání:
1.      Přivítání členů ORM a seznámení s programem
2.      Vyhodnocení jarního kola hry Plamen
3.      Dotace MTZ, volnočasové aktivity a zelená Evropa
4.      ZHVB
5.      Krajské soutěže MH a dorostenců
6.      Různé
7.      Usnesení
8.      Závěr

VV 17.4.2023

Program:
1. Přivítání
2. Schválení programu
3. Organizační zabezpečení postupových kol
4. Krajské soutěže
5. Zprávy odborných rad
6. Zpráva ze shromáždění starostů
7. Schválení ocenění a přístupů pro sbory
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr