Shromáždění delegátů sborů 29. 8. 2020 Vlachovo Březí

Dokumenty
– Zpráva ze shromáždění delegátů
– Zpráva starostky OSH Prachatice
– Zpráva ORM
– Zpráva ORR
– Zpráva ORP a OO
– Zpráva OKRR
– Projev ředitele HZS územního odboru Prachatice
– Návrh činnosti do roku 2025
– Usnesení shromáždění delegátů sborů

VV 29.7.2020 – rozhodnutí per rollam

1. Schválení delegace na Shromáždění delegátů OSH a VI. Sjezd SH ČMS pro Ing. Bc. Helenu Kotrcovou jako 5. delegáta a tím i zapracování do hlasování na Shromáždění delegátů sborů

2. Přidělení dotace MTZ pro sbory navržené ORM: SDH Dub, SDH Hrabice, SDH Netolice, SDH Vlachovo Březí, SDH Svatá Maří

Schváleno

ORM 9.6.2020

Program
1. Přivítání členů ORM a hostů
2. Jarní kolo hry Plamen
3. Projednání soustředění dorostu + OZ
4. Letní škola instruktorů
5. Vyhodnocení PO očima dětí
6. Dotace
7. Celoroční činnost MH
8. PHL Prachatice
9. Školení vedoucích mládeže
10. Podzimní kolo hry Plamen
11. Usnesení

VV 1.6.2020

Program
1. Shromáždění delegátů sborů
2. PHL
3. Obnovení provozu kanceláře
4. Soustředění dorostu, jarní kolo hry Plamen
5. Různé