VV 28.6.2021

Program
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Sjezd SH ČMS
3. Jmenování likvidátora pobočného spolku SDH Čábuze
4. Zhodnocení postupových soutěží PS a mládeže
5. Prachatická hasičská liga
6. Doplnění termínů plánu práce
7. Dotace
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

ORR 26.5.2021 – rozhodčí

Program
1. Přivítání a schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Zpracování OZ Okresu Muži I a II, Ženy I a II, dorostu
4. Ostatní
5. Usnesení a závěr

VV 7.6.2021

Rozhodnutí per rollam – Propozice Prachatické hasičské ligy pro rok 2021

VV 4.5.2021

Program
1. Zahájení a schválení programu, slovo ředitele HZS Prachatice
2. Schválení OZ hry Plamen a OZ dorostu
3. Schválení směrnice postupových kol požárního sportu
4. Seznámení se složením jednotlivých odborných rad
5. Schválení delegátů a náhradníka na sjezd SH ČMS
6. Diskuze
7. Usnesení a závěr