VV 10.10.2022

Program:
1. Přivítání a schválení programu jednání
2. Krajská kola soutěží 2023
3. Příprava shromáždění představitelů sborů a školení funkcionářů
4. Prachatická hasičská liga
5. Inventurní komise
6. Zprávy OR
7. Diskuze
8. Usnesení a závěr

ORM 28.6.2022

Program
1. Uvítání
2. Vyhodnocení okresního kola hry Plamen ve Svaté Maří
3. Vyhodnocení okresního kola dorostenců
4. Vyhodnocení krajských kol dorostenců a hry Plamen
5. Dotace – volnočasové aktivity a specifické aktivity
6. Školení vedoucích mládeže
7. Setkání mládeže okresu Prachatice
8. Různé
9. Usnesení
Závěr

VV 11.7.2022

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání a schválení zapisovatele
2. Vyhodnocení okresních soutěží
3. Vyhodnocení krajských soutěží
4. Přerozdělení dotačních prostředků MŠMT na sbory
5. Krajská kola 2023
6. Různé
7. Usnesení a závěr

VV 16.4.2022

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání a schválení zapisovatele
2. Schválení organizačních zabezpečení postupových kol
3. Zprávy odborných rad
4. Krajská kola 2023
5. Navržení likvidátora SDH Čábuze
6. Dotace MŠMT a NSA
7. Schválení přístupů do programu evidence SDH
8. Schválení návrhů na ocenění
9. Zpráva ze shromáždění starostů OSH
10. Různé
11. Usnesení a závěr