VV 8.12.2017

Program
1. Zahájení a přivítání
2. Schválení přístupu do evidence OSH
3. Setkání dříve narozených
4. Organizace kanceláře OSH
5. Různé

ORM 9.11.2017

Program
1. Uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
2. Hodnocení školení vedoucích mládeže 2017
3. Hodnocení podzimního kola hry Plamen – Tvrzice 14.10.2017
4. Termíny akcí ORM pro rok 2018
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr

VV 23.10.2017

Program
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Rozdělení finančních prostředků JČK
4. Kalendář akcí na rok 2018
5. Různé

ORM 5.9.2017

Program
1. Uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
2. Školení vedoucích mládeže
3. OZ podzimní kolo hry Plamen
4. Celoroční činnost MH
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr