Shromáždění představitelů sborů

Dokumenty
– Zápis ze shromáždění představitelů sborů
– Zpráva starostky o činnosti OSH za rok 2018/2019
– Zpráva ORM
– Zpráva ORP a OO
– Zpráva OKRR
– Zpráva o hospodaření
– Plán práce
– Příprava shromáždění delegátů sborů v roce 2020
– Projev ředitele HZS územního odboru Prachatice
– Materiály ke shromáždění
– Usnesení shromáždění představitelů sborů

ORM 12.11.2019

1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
3. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže
4. Vyúčtování dotace MTZ/SDH
5. Plán práce na rok 2020
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr

VV 29.10.2019

Program
1. Projednání změn stanov SH ČMS
2. Shromáždění představitelů sborů
3. Sázení stromků
4. Přístupy do programu evidence SDH
5. Diskuze a ostatní