VV 1.8.2019

rozhodnutí per rollam ve věci „Využití dotací v oblasti volnočasových aktivit“

VV 15.7.2019

Program
1. Prezentace Unikátní kniha leteckých fotografií Prachaticko z nebe
2. Prachatická hasičská liga
3. Zapůjčení PS FOX
4. Různé

ORM 23.7.2019

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Vyhodnocení krajské soutěže dorostu
3. Vyhodnocení krajské soutěže hry Plamen
4. Školení vedoucích
5. Dotace – volnočasové aktivity
6. Soustředění dorostu
7. Různé
8. Usnesení
9. Závěr

VV 13.5.2019

VV OSH Prachatice 13.5.2019 – rozhodnutí per rollam
Věc: Změna bodování v rámci bodování PHL
– Navržené bodování