OPĚTOVNÉ UZAVŘENÍ KANCELÁŘE

vzhledem ke zhoršující se situaci epidemie koronaviru v okresu Prachatice zavíráme do 4. dubna 2021 kancelář OSH Prachatice. Pracovnice kanceláře Helena Šandová je Vám samozřejmě stále k dispozici na telefonu 723 558 803 nebo přes email osh.prachatice(at)gmail.com

VV 30.1.2021

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Schválení účetní OSH
4. Zvolení vedoucího ORR
5. Schválení plánu práce na rok 2021
6. Návrh rozpočtu
7. Ostatní
8. Usnesení a závěr

Schůze vedení 1.12.2020

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání
2. Odstoupení vedoucího ORR
3. Volba na uvolněnou funkci vedoucího ORR
4. Projednání materiálů k jednání MSS
5. Plán činnosti na rok 2021
6. Různé

ZNOVUOTEVŘENÍ KANCELÁŘE OSH PRACHATICE

Od prosince je opět každou středu otevřena kancelář OSH Prachatice. Z důvodu dodržení protiepidemiologických opatření v budově HZS, upravujeme dočasně začátek pracovní doby od 17.00 hod. do 19.30 hod. Do budovy vstupujte se zakrytými dýchacími cestami a použijte připravenou dezinfekci na ruce. 

Prosím používejte co nejvíce elektronickou komunikaci přes email: osh.prachatice(at)gmail.com nebo je Vám k dispozici pracovnice kanceláře Helena Šandová na tel. 723 558 803.