ORM 14.2.2017

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů
2. Jarní kolo hry Plamen 2017
3. Sbírka pro dětské oddělení nemocnici v Prachaticích
4. LŠI 2017 Malé Svatoňovice
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr

ORM 15.11.2016

Program
1. Uvítání členů ORM, hostů, seznámení s programem
2. Plánování místa konání jarního kola hry Plamen
3. Dotace MŠMT – vyúčtování
4. Program VIII
5. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže
6. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
7. Různé
8. Usnesení – závěr

VV 7.11.2016

Program jednání
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kalendář akcí na rok 2017
4. Informace ze SS OSH v Přibyslavy
5. Vyhodnocení setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje
6. Různé