VV 7.9.2020

Program
1. Zahájení
2. Schválení odborných rad a jejich vedoucích
3. Dotace MŠMT a MV
4. Schválení přístupů do evidence SDH
5. Zpráva ORM
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr

ORM 1.9.2020

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. OZ podzimního kola hry Plamen
3. Vyhodnocení setkání mládeže
4. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže ve Tvrzicích
5. Různé
6. Závěr

Shromáždění delegátů sborů 29. 8. 2020 Vlachovo Březí

Dokumenty
– Zpráva ze shromáždění delegátů
– Zpráva starostky OSH Prachatice
– Zpráva ORM
– Zpráva ORR
– Zpráva ORP a OO
– Zpráva OKRR
– Projev ředitele HZS územního odboru Prachatice
– Návrh činnosti do roku 2025
– Usnesení shromáždění delegátů sborů

VV 29.7.2020 – rozhodnutí per rollam

1. Schválení delegace na Shromáždění delegátů OSH a VI. Sjezd SH ČMS pro Ing. Bc. Helenu Kotrcovou jako 5. delegáta a tím i zapracování do hlasování na Shromáždění delegátů sborů

2. Přidělení dotace MTZ pro sbory navržené ORM: SDH Dub, SDH Hrabice, SDH Netolice, SDH Vlachovo Březí, SDH Svatá Maří

Schváleno