ORR 28.3.2023

Program
1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
2. Schválení zapisovatele schůze
3. Předání informací od pana Ing. Roberta Vlčka ke školení velitelů a strojníků
– informace ohledně e- learningu pro nováčky byly předány 6.3. 2023 a
první část zahájí 31.3. 2023
– informace k PRAKTICKÉ ČÁSTI, která se bude konat na podzim
4. Předání informací ze semináře velitelů ORR v Přibyslavi ze dne 18. – 19.3. 2023
5. Ostatní

VV 13.2.2023

Program:
1.  Přivítání a schválení programu jednání
2.  Plán práce OSH 
3.  Postupové soutěže
4.  Prachatická hasičská liga
5.  Příprava shromáždění představitelů sborů
6.  Vnitroorganizační věci
7.  Žádost o založení sboru Kvilda
8.  Zprávy vedoucích odborných rad
9.  Schválení návrhů na ocenění
10. Různé
11. Usnesení a závěr

ORR – 8.2.2023 – rozhodčí

Program
1.       Přivítání a schválení programu
2.       Projednání úprav propozic na soutěž PHL
3.       Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
4.       Příprava školení rozhodčích
5.       Usnesení a závěr

VV 28.1.2023 – hlasování per-rollam

Hlasování per-rollam VV OSH Prachatice 28.1.2023 Osloveni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Markéta Tischlerová, František Rokůsek ml., Jiří Soukup, Miroslav Přída, Jaroslav Pauch, Martin Slanec, Jiří Podlešák, Jaroslav Hais, Tomáš Tremmel, Jan Marek, František Fencl, Ing. Bc. Helena Kotrcová , František Rokůsek st. Věc 1. Hlasováním per rollam k protokolu […]