VV 11. 3. 2022 – hlasování per rollam

Hlasování per-rollam VV OSH Prachatice 11.3.2022 Osloveni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Markéta Samková, František Rokůsek ml., Miroslav Přída, Jaroslav Pauch, Martin Slanec, Ing. Bc. Helena Kotrcová, Jiří Podlešák, Jaroslav Hais, Tomáš Tremmel, Jan Marek, František Fencl, František Rokůsek st. Věc: Hlasováním per rollam ke schválení směrnice konání okrskové soutěže v požárním […]

ORR 2.2.2022

Program
1.       Přivítání a schválení programu
2.       Projednání úprav propozic na soutěž PHL
3.       Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
4.       Příprava školení rozhodčích
5.       Usnesení a závěr

VV 21.2.2022

Program
1. Přivítání
2. Příprava shromáždění představitelů sborů
3. Vnitroorganizační věci
4. Plán práce OSH
5. Postupové soutěže – okrsková kola
6. Prachatické hasičská liga
7. Schválení přístupů do programu evidence SDH
8. Schválení návrhů na ocenění
9. Různé
10. Usnesení a závěr