ORM 3.9.2019

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Podzimní kolo HRY PLAMEN
3. Vyhodnocení soustředění dorostu 25.08.2019 ve Vimperku
4. Školení vedoucích mládeže 21. 09. 2019 ve Tvrzicích
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr

Poděkování

OSH Prachatice děkuje Všem, kteří jej reprezentovali na krajských soutěží v roce 2019 a přeje mnoho úspěchů v dalších letech

VV 1.8.2019

rozhodnutí per rollam ve věci „Využití dotací v oblasti volnočasových aktivit“

VV 15.7.2019

Program
1. Prezentace Unikátní kniha leteckých fotografií Prachaticko z nebe
2. Prachatická hasičská liga
3. Zapůjčení PS FOX
4. Různé