ORM 23.7.2019

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. Vyhodnocení krajské soutěže dorostu
3. Vyhodnocení krajské soutěže hry Plamen
4. Školení vedoucích
5. Dotace – volnočasové aktivity
6. Soustředění dorostu
7. Různé
8. Usnesení
9. Závěr

VV 13.5.2019

VV OSH Prachatice 13.5.2019 – rozhodnutí per rollam
Věc: Změna bodování v rámci bodování PHL
– Navržené bodování

ORM 23.4.2019

Program:
1. Uvítání členů ORM a seznámení s programem
2. Zpráva z konference z Přibyslavi
3. Doplnění OZ soutěže dorostu
4. Doplnění OZ hra Plamen
5. Zařazení RL
6. Volnočasové aktivity
7. Dotace
8. Vyhodnocení POO dětí
9. Usnesení  – závěr

VV 15.4.2019

Program
1. Shromáždění představitelů sborů
2. Postupové soutěže okresu Prachatice
3. PHL
4. Diskuze