ORM 9.6.2020

Program
1. Přivítání členů ORM a hostů
2. Jarní kolo hry Plamen
3. Projednání soustředění dorostu + OZ
4. Letní škola instruktorů
5. Vyhodnocení PO očima dětí
6. Dotace
7. Celoroční činnost MH
8. PHL Prachatice
9. Školení vedoucích mládeže
10. Podzimní kolo hry Plamen
11. Usnesení

VV 1.6.2020

Program
1. Shromáždění delegátů sborů
2. PHL
3. Obnovení provozu kanceláře
4. Soustředění dorostu, jarní kolo hry Plamen
5. Různé

VV 2.3.2020

Program
1. Směrnice pro konání okrskových kol
2. Shromáždění delegátů sborů
3. Dokumenty a hlášení o činnosti sboru
4. Schválení přístupů