VV 7.6.2021

Rozhodnutí per rollam – Propozice Prachatické hasičské ligy pro rok 2021

VV 4.5.2021

Program
1. Zahájení a schválení programu, slovo ředitele HZS Prachatice
2. Schválení OZ hry Plamen a OZ dorostu
3. Schválení směrnice postupových kol požárního sportu
4. Seznámení se složením jednotlivých odborných rad
5. Schválení delegátů a náhradníka na sjezd SH ČMS
6. Diskuze
7. Usnesení a závěr

ORR 3.5.2021 – velitelé

Program
1. Přivítání a seznámení nových členů ORR, schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Sdělení informací od starostky OSH z jednání starostů OSH v Brně
4. Projednání směrnice pro konání postupových soutěží požárního sportu
5. Dojednání náhradního místa konání soutěže OKRES I
6. Školení rozhodčí
7. Předání informace od pana Vlčka z HZS ÚO Prachatice, ohledně školení dýchací
techniky a dalších školení
8. Předání informace od pana Vlčka z HZS ÚO Prachatice o letošním školení velitelů a
strojníků pomocí on-line výuky
9. Nominace rozhodčích na KRAJSKÉ KOLO POŽÁRNÍHO SPORTU
10. Usnesení a závěr

ORM 29.4.2021

Program
1. Přivítání členů ORM a hostů
2. OZ jarní kolo hry Plamen + OZ dorost
3. Letní škola instruktorů
4. Vyhodnocení PO očima dětí
5. Dotace – MTZ + volnočasové aktivity
6. Různé
7. Usnesení