ORR 14.4.2023 – rozhodčí

Sekce rozhodčích 14.4. 2023

Jednání sekce rozhodčích z ORR dne 8.2. 2023 od 16.00.

Přítomni: Marcel Říha, Vlastimil Babka, Jaroslav Pauch, Miroslav Molitor, Jiří Soukup

 

Program

1.       Přivítání a schválení programu

2.       Zhotovení organizačního zabezpečení postupových okresních kol požárního sportu kategorie I. a kategorie II.

3.       Usnesení a závěr

 

1. Přivítání a schválení programu

Pro: všichni

2. Zhotovení organizačního zabezpečení postupových okresních kol požárního sportu kategorie I. a kategorie II.

Sekce rozhodčích zpracovávala organizační zabezpečení postupových okresních kol požárního sportu kategorie I. , které se budou konat ve sportovním areálu Tatran Prachatice a kategorie II. se budou konat v Bohumilicích. Směrnice budou předány ke schválení VV OSH Prachatice.

Pro: všichni

 

5.Usnesení a závěr

SEKCE ROZHODČÍCH SCHVALUJE

– Program jednání

SEKCE ROZHODČÍ PŘEDKLÁDÁ VV OSH KE SCHVÁLENÍ

– Organizační zabezpečení postupových okresních kol požárního sportu kategorie I. a kategorie II.

Pro: všichni

 

Zapsal: Soukup Jiří

Tomáš Marek