VV 30.1.2021

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Schválení účetní OSH
4. Zvolení vedoucího ORR
5. Schválení plánu práce na rok 2021
6. Návrh rozpočtu
7. Ostatní
8. Usnesení a závěr

Schůze vedení 1.12.2020

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání
2. Odstoupení vedoucího ORR
3. Volba na uvolněnou funkci vedoucího ORR
4. Projednání materiálů k jednání MSS
5. Plán činnosti na rok 2021
6. Různé

VV 7.9.2020

Program
1. Zahájení
2. Schválení odborných rad a jejich vedoucích
3. Dotace MŠMT a MV
4. Schválení přístupů do evidence SDH
5. Zpráva ORM
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr

Shromáždění delegátů sborů 29. 8. 2020 Vlachovo Březí

Dokumenty
– Zpráva ze shromáždění delegátů
– Zpráva starostky OSH Prachatice
– Zpráva ORM
– Zpráva ORR
– Zpráva ORP a OO
– Zpráva OKRR
– Projev ředitele HZS územního odboru Prachatice
– Návrh činnosti do roku 2025
– Usnesení shromáždění delegátů sborů