VV 1.8.2019

rozhodnutí per rollam ve věci „Využití dotací v oblasti volnočasových aktivit“

VV 15.7.2019

Program
1. Prezentace Unikátní kniha leteckých fotografií Prachaticko z nebe
2. Prachatická hasičská liga
3. Zapůjčení PS FOX
4. Různé

VV 13.5.2019

VV OSH Prachatice 13.5.2019 – rozhodnutí per rollam
Věc: Změna bodování v rámci bodování PHL
– Navržené bodování

VV 15.4.2019

Program
1. Shromáždění představitelů sborů
2. Postupové soutěže okresu Prachatice
3. PHL
4. Diskuze