Shromáždění představitelů sborů

Dokumenty
– Zápis ze shromáždění představitelů sborů
– Zpráva starostky o činnosti OSH za rok 2018/2019
– Zpráva ORM
– Zpráva ORP a OO
– Zpráva OKRR
– Zpráva o hospodaření
– Plán práce
– Příprava shromáždění delegátů sborů v roce 2020
– Projev ředitele HZS územního odboru Prachatice
– Materiály ke shromáždění
– Usnesení shromáždění představitelů sborů

VV 29.10.2019

Program
1. Projednání změn stanov SH ČMS
2. Shromáždění představitelů sborů
3. Sázení stromků
4. Přístupy do programu evidence SDH
5. Diskuze a ostatní

VV 1.8.2019

rozhodnutí per rollam ve věci „Využití dotací v oblasti volnočasových aktivit“