VV 8.12.2017

Program
1. Zahájení a přivítání
2. Schválení přístupu do evidence OSH
3. Setkání dříve narozených
4. Organizace kanceláře OSH
5. Různé

VV 23.10.2017

Program
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Rozdělení finančních prostředků JČK
4. Kalendář akcí na rok 2018
5. Různé

VV 21.2.2017

Program
1. Zahájení
2. Odstoupení 1.náměstkyně
3. Shromáždění představitelů sborů
4. Hlášenky a odevzdané členské příspěvky na rok 2017
5. Školení ochrany obyvatelstva
6. Sbírka pro Pt nemocnici
7. Různé