Shromáždění delegátů sborů 17.3.2018

Shromáždění delegátů sborů Šumavské Hoštice
1. Zápis
2. Zpráva o činnosti OSH
3. Zpráva ORM
4. Zpráva ORR
5. Zpráva ORPaOO
6. Zpráva KRR
7. Projev Ing. plk. Milana Raby
8. Materiály
9. Usnesení

VV 26.2.2018

Program
1. Zahájení
2. Setkání dříve narozených
3. Předání protokolů o zapůjčení věcných prostředků
4. Schválení přístupů do programu Evidence SDH
5. Ponožky na nožky
6. Shromáždění delegátů sborů
7. Kancelář OSH
8. Návrh na zrušení SDH
9. Různé

VV 8.12.2017

Program
1. Zahájení a přivítání
2. Schválení přístupu do evidence OSH
3. Setkání dříve narozených
4. Organizace kanceláře OSH
5. Různé

VV 23.10.2017

Program
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Rozdělení finančních prostředků JČK
4. Kalendář akcí na rok 2018
5. Různé