VV 11.7.2022

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání a schválení zapisovatele
2. Vyhodnocení okresních soutěží
3. Vyhodnocení krajských soutěží
4. Přerozdělení dotačních prostředků MŠMT na sbory
5. Krajská kola 2023
6. Různé
7. Usnesení a závěr

VV 16.4.2022

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání a schválení zapisovatele
2. Schválení organizačních zabezpečení postupových kol
3. Zprávy odborných rad
4. Krajská kola 2023
5. Navržení likvidátora SDH Čábuze
6. Dotace MŠMT a NSA
7. Schválení přístupů do programu evidence SDH
8. Schválení návrhů na ocenění
9. Zpráva ze shromáždění starostů OSH
10. Různé
11. Usnesení a závěr

VV 11. 3. 2022 – hlasování per rollam

Hlasování per-rollam VV OSH Prachatice 11.3.2022 Osloveni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Markéta Samková, František Rokůsek ml., Miroslav Přída, Jaroslav Pauch, Martin Slanec, Ing. Bc. Helena Kotrcová, Jiří Podlešák, Jaroslav Hais, Tomáš Tremmel, Jan Marek, František Fencl, František Rokůsek st. Věc: Hlasováním per rollam ke schválení směrnice konání okrskové soutěže v požárním […]