VV 5.10.2021

Program jednání
1. Přivítání
2. Příprava shromáždění představitelů sborů
3. Prachatické hasičská liga
4. Zprávy ORM, ORR, ORP a OO
5. Inventarizace
6. Různé
7. Usnesení a závěr

VV 28.6.2021

Program
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Sjezd SH ČMS
3. Jmenování likvidátora pobočného spolku SDH Čábuze
4. Zhodnocení postupových soutěží PS a mládeže
5. Prachatická hasičská liga
6. Doplnění termínů plánu práce
7. Dotace
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

VV 7.6.2021

Rozhodnutí per rollam – Propozice Prachatické hasičské ligy pro rok 2021