VV 28.1.2023 – hlasování per-rollam

Hlasování per-rollam VV OSH Prachatice 28.1.2023

Osloveni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Markéta Tischlerová, František Rokůsek ml., Jiří Soukup, Miroslav Přída, Jaroslav Pauch, Martin Slanec, Jiří Podlešák, Jaroslav Hais, Tomáš Tremmel, Jan Marek, František Fencl, Ing. Bc. Helena Kotrcová , František Rokůsek st.

Věc

1. Hlasováním per rollam k protokolu inventury předložený inventarizační komisí.
Pro: 16

 

2. Schválení přístupu pro SDH Vimperk
Pro: 15            Zdržel se: 1

 

Zapsala: Tremmelová Libuše

Tomáš Marek