ORM 10.8.2021

Program
1. Uvítání
2. OZ podzimní kolo HRY PLAMEN
3. Školení vedoucích a rozhodčích mládeže
4. Setkání mládeže
5. Různé – dotace MTZ
6. Usnesení
7. Závěr

ORM 29.4.2021

Program
1. Přivítání členů ORM a hostů
2. OZ jarní kolo hry Plamen + OZ dorost
3. Letní škola instruktorů
4. Vyhodnocení PO očima dětí
5. Dotace – MTZ + volnočasové aktivity
6. Různé
7. Usnesení

ORM 1.9.2020

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. OZ podzimního kola hry Plamen
3. Vyhodnocení setkání mládeže
4. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže ve Tvrzicích
5. Různé
6. Závěr

ORM 9.6.2020

Program
1. Přivítání členů ORM a hostů
2. Jarní kolo hry Plamen
3. Projednání soustředění dorostu + OZ
4. Letní škola instruktorů
5. Vyhodnocení PO očima dětí
6. Dotace
7. Celoroční činnost MH
8. PHL Prachatice
9. Školení vedoucích mládeže
10. Podzimní kolo hry Plamen
11. Usnesení