ORM 4.7.2017

Program:
1. Uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
2. Vyhodnocení hry Plamen
3. Vyhodnocení soutěže dorostu
4. Vyhodnocení krajských kol
5. Dotace MŠMT
6. Školení vedoucích mládeže
7. Různé
8. Usnesení, závěr

ORM 13.4.2017

Program:
1. Zahájení, uvítání členů ORM a hostů
2. Zpráva z pracovní porady OORM ČR konané v Přibyslavi
3. OZ Plamen
4. OZ dorostu
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr

ORM 14.2.2017

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů
2. Jarní kolo hry Plamen 2017
3. Sbírka pro dětské oddělení nemocnici v Prachaticích
4. LŠI 2017 Malé Svatoňovice
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr