ORM 5.9.2023

ZÁPIS Z ORM KONANÉ 5. 9. 2023 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE Přítomni: V. Zaunmüller, L. Tremmelová, Fr. Rokůsek, M. Študlar, K. Talafous, M. Pavelka, T. Marek, Fr. Mikeš Omluveni: V. Soukupová Neomluven : J. Václavík Program Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem OZ podzimního kola hry Plamen OZ ZHVB Vyhodnocení školení vedoucích mládeže […]

ORM 18.7.2023

Program jednání:
1. Uvítání členů ORM a seznámení s programem
2. Vyhodnocení krajských soutěží a informace z MČR
3. Dotace
4. OZ školení vedoucích a rozhodčích mládeže a OZ setkání přípravek okresu Prachatice
5. Různé (ZHVB)
6. Usnesení
7. Závěr
8. Vedoucí ORM Marek Študlar přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.

ORM 30.5.2023

Program jednání:
1.      Přivítání členů ORM a seznámení s programem
2.      Vyhodnocení jarního kola hry Plamen
3.      Dotace MTZ, volnočasové aktivity a zelená Evropa
4.      ZHVB
5.      Krajské soutěže MH a dorostenců
6.      Různé
7.      Usnesení
8.      Závěr

ORM 4.4.2023

Program jednání
1.      Přivítání členů ORM a seznámení s programem
2.      Organizační zabezpečení okresní soutěže hry Plamen
3.      Organizační zabezpečení okresní soutěže dorostenců
4.      Registrační listy kolektivu MH na rok 2023
5.      Zpráva vedoucího ORM z celorepublikového semináře vedoucích OORM
6.      Dotace MTZ, volnočasové aktivity a zelená Evropa
7.      Letní škola instruktorů
8.      Vyhodnocení okresního kola literární soutěže POOD
9.      Různé
10.   Usnesení
11.   Závěr