ORM 5.4.2022

Program:
1.  Přivítání členů ORM a seznámení s programem
2.  Plamen + OZ
3.  Výročí 50 let hry Plamen a setkání pamětníků hry Plamen
4.  Soutěž dorostu + OZ
5.  Registrační listy kolektivů MH
6.  Nominace závodníků na 60 m s překážkami na krajské kolo
7.  Delegování rozhodčích ORM na krajské soutěže
8.  Dotace – MTZ
9.  Dotace – volnočasové aktivity a specifické aktivity
10. Prachatická hasičská liga
11. Letní škola instruktorů
12. Vyhodnocení okresního kola literární soutěže POOD
13. Nový vzdělávací systém vedoucích mládeže II.
14. Plán práce na rok 2022
15. Zpráva vedoucího ORM z celorepublikového semináře vedoucích mládeže
16. Různé (Memoriál Pavla Bače Žernovice)
17. Usnesení
18. Závěr

ORM 10.8.2021

Program
1. Uvítání
2. OZ podzimní kolo HRY PLAMEN
3. Školení vedoucích a rozhodčích mládeže
4. Setkání mládeže
5. Různé – dotace MTZ
6. Usnesení
7. Závěr

ORM 29.4.2021

Program
1. Přivítání členů ORM a hostů
2. OZ jarní kolo hry Plamen + OZ dorost
3. Letní škola instruktorů
4. Vyhodnocení PO očima dětí
5. Dotace – MTZ + volnočasové aktivity
6. Různé
7. Usnesení

ORM 1.9.2020

Program
1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
2. OZ podzimního kola hry Plamen
3. Vyhodnocení setkání mládeže
4. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže ve Tvrzicích
5. Různé
6. Závěr