ORM 11.9.2018

Program jednání
1. uvítání
2. dotace
3. školení vedoucích a rozhodčích mládeže
4. podzimní kolo HRY PLAMEN
5. různé
6. usnesení
7. závěr

ORM 10.7.2018

Program
1. uvítání
2. vyhodnocení krajských soutěží
3. dotace
4. školení rozhodčích a vedoucích mládeže
5. různé
6. usnesení
7. závěr

ORM 20.5.2018

Program
1. Plamen Budilov
2. Soutěž dorostu
3. Dotace
4. Ruzné
5. Usnesení
6. Závěr

ORM 29.3.2018

Program
1. uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
2. Okresní kolo hry plamen – OZ
3. Okresní soutěž dorostu – OZ
4. Plán práce na rok 2018
6. Různé
7. Usnesení
8. Závěr