ORM 23.4.2019

Program:
1. Uvítání členů ORM a seznámení s programem
2. Zpráva z konference z Přibyslavi
3. Doplnění OZ soutěže dorostu
4. Doplnění OZ hra Plamen
5. Zařazení RL
6. Volnočasové aktivity
7. Dotace
8. Vyhodnocení POO dětí
9. Usnesení  – závěr

ORM 26.2.2019

Program:
1. Přivítání členů ORM a seznámení s programem
2. Registrační listy
3. Soutěž dorostu + OZ
4. Plamen + OZ
5. Různé
6. Závěr

ORM 4.12.2018

Program
1. Uvítání členů ORM
2. Seznámení s programem
3. Vyhodnocení školení vedoucích, rozhodčích a soustředění dorostu
4. Vyhodnocení podzimního Plamenu
5. Konference vedoucích mládeže
6. Různé

ORM 11.9.2018

Program jednání
1. uvítání
2. dotace
3. školení vedoucích a rozhodčích mládeže
4. podzimní kolo HRY PLAMEN
5. různé
6. usnesení
7. závěr