ORM 23.7.2019

ZÁPIS z ORM konané dne 23.7.2019 v kanceláři OSH Prachatice

 

Přítomni: Zaunmüller V., Soukupová V., Rokůsek Fr.,Tesař Fr., Študlar M., Tremmelová L.,

Omluveni: Mikeš Fr., Jiráň J.,

Neomluveni: Ferusová M.,

Hosté: Ing. Bc.Kotrcová H., Tischlerová M.

 

Program

 1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
 2. Vyhodnocení krajské soutěže dorostu
 3. Vyhodnocení krajské soutěže hry Plamen
 4. Školení vedoucích
 5. Dotace – volnočasové aktivity
 6. Soustředění dorostu
 7. Různé
 8. Usnesení
 9. Závěr

 

1. Po uvítání všech členů ORM a hostů byli všichni přítomni seznámeni s programem.

 

2. Vyhodnocení krajské soutěže dorostu
V Táboře se 16.6.2019 konalo krajské kolo soutěže dorostu a jednotlivců. Za prachatický okres nás reprezentovali dorostenci ze Svaté Maří, kteří se umístili na 4.místě, a družstvo dorostenek, také ze Svaté Maří, které obsadily také 4.místo Za jednotlivce náš okres reprezentovali Ondřej Prášek z SDH Tvrzice, v kategorii mladší získal 6.místo, Lukáš Tremmel z SDH Vitějovice v kategorii střední vybojoval 4.místo, Václav Kuba z SDH Vitějovice, v kategorii starší získal 4.místo. Dorostenka Adéla Štindlerová SDH Jáma v kategorii mladší získala 6.místo.

 

3. Vyhodnocení krajské soutěže hry Plamen
V Bechyni se 22.6.2019 konalo krajské kolo hry Plamen. Za náš okres nás opět reprezentovalo družstvo ze Svaté Maří, které obsadilo 4.místo.

 

4. Školení vedoucích
Školení vedoucích mládeže se bude konat v Tvrzici dne 21.9.2019. Pozvánky budou elektronicky rozeslány na sbory se všemi potřebnými informacemi. Školení připravuje Markéta Tischlerová a Marek Študlar. Na školení je nutné pozvat nově začínající vedoucí z Lenory.

 

5. Dotace – volnočasové aktivity
Na čerpání dotací není zatím k dispozici metodický pokyn. Vše by mělo být na stránkách do konce měsíce července. Z MŠMT nám byly přiděleny dotace na vzdělávání, volnočasové aktivity a na MTZ. Dotace na volnočasové aktivity se na sbory rozdělovat nebudou a budou použity na soustředění dorostu

 

6. Soustředění dorostu
je ve Vimperku 25.8.2019. Pozvánku a OZ vypracuje M. Študlar. Nákup materiálu a MTZ připraví M. Tischlerová. Zajistit stravu. Pozvánky a OZ budou rozeslána na sbory.

 

7. Různé

 • zavést třetí okruh celoroční činnosti. Okruh č.1
 • podzimní kolo hry Plamen – zjišťování podmínek pro konání Plamenu. Stravu si zajistí sami, OSH zajistí překážky

 

8. Usnesení
ORM zpracovala návrh na čerpání dotací volnočasové aktivity přidělené z MŠMT OSH Prachatice pro rok 2019. Tuto dotaci navrhujeme použít na soustředění dorostu konané ve Vimperku 25.8.2019

 

9. Závěr
OMR předloží svůj návrh ke schválení VV OSH.

 

 • Příští schůze ORM je stanovena na 3.9.2019

 

Zápis vypracovala – Soukupová Valerie (vedoucí ORM)

Kontrola zápisu – Zaunmüller Václav (náměstek pro mládež)

 

Tomáš Marek