KRR 17.10.2018

Program
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Rozdělení kontrol u vybraných SDH v okrese Prachatice
3. Kontrola účetních dokladů za I.pol. 2018

KRR 30.5.2018

Program
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Kontrola pokladní hotovosti

KRR 17.1.2018

Program
1. Zahájení, schválení programu
2. Projednání dokladové inventarizace OS za rok 2017
3. Zhodnocení návštěv u vybraných SDH v okrese za rok 2017
4. Projednání plánu práce pro rok 2018
5. Plnění rozpočtu v roce 2017, placení členských příspěvků 2017

KRR 20.12.2017

Program
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola pokladny
3. Provedení inventarizace majetku
4. Projednání kontrolovaných sborů