KRR 17.1.2018

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 17.1.2018 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková, Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Králová

Za OS SDH: Tremelová Libuše

 

Program

 1. Zahájení,
Tomáš Marek
KRR 27.9.2017

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice ze dne 27.9.2017 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Králová

Omluvena: M. Čabrádková

 

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Plán
Tomáš Marek
KRR 23.8.2017

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 23.8.2017 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková, Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Králová

 

Program

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Projednání bodů k navrhnutí Výkonnému
Tomáš Marek
KRR 10.5.2017

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 10.5.2017 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková, Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes,
I. Cabáková

 

Program

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Projednání nákupu vzduchovek pro mladé
Tomáš Marek
KRR 19.1.2017

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 19.1.2017 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková, Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes,
I. Cabáková

 

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Projednání dokladové inventarizace OS
Tomáš Marek
KRR 13.12.2016

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 13.12.2016 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Cabáková,
M. Čabrádková

 

Program

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Kontrola pokladny
 3. Kontrola účetních dokladů
Tomáš Marek
KRR 27.7.2016

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 27.7.2016 v kanceláři OSH v 17.00

 
Přítomní členové OKRR: Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Cabáková,
M. Čabrádková


Program

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Plán kontroly sborů
 3. Kontrola pokladny
Tomáš Marek
KRR 18.1.2016

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 18.1.2016 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková, Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes,
I. Cabáková

 

Program

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Projednání dokladové inventarizace OS za
Tomáš Marek
KRR 16.12.2015

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 16.12.2015 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Cabáková,
M. Čabrádková

 

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Kontrola pokladny
 3. Kontrola
Tomáš Marek
KRR 29.7.2015

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 29.7.2015 v kanceláři OSH v 17.00

Přítomní členové OKRR: Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Králová, M. Čabrádková

 

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Plán kontroly sborů
 3. Kontrola pokladny
Tomáš Marek
KRR 4.3.2015

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 4.3.2015 v kanceláři OS v 17 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková,Ing. K. Reichart, F. Scherer,

Omluven: J.Pohan, V.Hes

Za OS SDH: M.Hůrská – účetní

Ověřovatelé zápisu: Ing. K.Reichart, …

Tomáš Marek
KRR 19.11.2014

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice

Datum: dne 19.11.2014 v kanceláři OS v 16,30 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková, Ing., F. Scherer, V.Hes, Ing.K.Reichart, omluven J.Pohan

Za OS: M.Hůrská

 

Program

 1. Zahájení,schválení programu,
 2. Provedení fyzické
Tomáš Marek
KRR 23.7.2014

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 23.7.2014 v kanceláři OS v 16,30 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková,Ing. F. Scherer, V.Hes, ing.K.Reichart,

Omluven: J.Pohan

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Kontrola pokladní hotovosti
 3. Kontrola účetních dokladů za
Tomáš Marek
KRR 19.2.2014

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 19.2.2014 v kanceláři OS v 16,30 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková,Ing. K. Reichart, F. Scherer,

Omluven: J.Pohan, V.Hes

Za OS SDH: M.Hůrská – účetní

Ověřovatelé zápisu: Ing. …

Tomáš Marek
KRR 13.11.2013

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 13.11.2013 v kanceláři OS v 16,30 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková,Ing. ,F. Scherer, ,V.Hes, Ing.K.Reichart,J.Pohan

Program

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Provedení fyzické inventarizace majetku OS
 3. Kontrola účetních dokladů za
Tomáš Marek
KRR 24.7.2013

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 24.7..2012 v kanceláři OS v 16,30 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková,Ing. ,F. Scherer, V.Hes

Omluveni: Ing. K. Reichard, J.Pohan

Program

 1. Zahájení,schválení programu
 2. Projednání plnění rozpočtu OSH za I,pol.2013
Tomáš Marek
KRR 6.2.2013

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 6.2.2013 v kanceláři OS v 16,30 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková,Ing. K. Reichart, F. Scherer, V,Hes
Omluven: J.Pohan
Za OS SDH:M.Hůrská – účetní

Ověřovatelé zápisu: Ing. K.Reichart, V.Hes…

Tomáš Marek