KRR 4.3.2015

Program

1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Provedení dokladové inventarizace OS za rok 2014
3. Zhodnocení činnosti OK RR za období 2010-2014

KRR 19.11.2014

Program
1. Zahájení,schválení programu,
2. Provedení fyzické inventarizace majetku OS za rok 2014
3. Kontrola zaúčtování dotací v roce 2014
4. Různé (stav úhrady členských příspěvků k 19.11.2014)
5. Různé – placení členských příspěvků SDH

KRR 23.7.2014

Program:
1. Zahájení,schválení programu
2. Kontrola pokladní hotovosti
3. Kontrola účetních dokladů za I.pol.2014
4. Návrhy členů ke změně stanov
5. Projednání návštěv členů OKRR u SDH v okrese
6. Různé – placení členských příspěvků SDH

KRR 19.2.2014

Program
1. Zahájení, kontrola usnesení
2. Provedení dokladové inventarizace OS za rok 2013
3. Zhodnocení návštěv u vybraných SDH v okrese
4. Projednání plánu práce na rok 2014
5. Plnění rozpočtu v roce 2013, placení členských příspěvků 2013