KRR 27.7.2016

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 27.7.2016 v kanceláři OSH v 17.00

 
Přítomní členové OKRR: Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Cabáková,
M. Čabrádková


Program

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Plán kontroly sborů
 3. Kontrola pokladny
 4. Kontrola účetních dokladů za I.pol. 2016
 5. Závěrečné ustanovení

 

K bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR M. Přída, nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu: I. Cabáková, M. Čabrádková

 

K bodu 2

 • Bylo projednáno rozdělení návštěv SDH v okrese členy OKRR do další schůze
  OKRR

 

K bodu 3

 • Členové OKRR provedli kontrolu hotovosti v pokladně OSH
 • Pokladna je vedena v pořádku, hotovost souhlasí s předloženými doklady

 

K bodu 4

 • Byla provedena kontrola účetních dokladů za I.pol 2016, doklady jsou přehledně
 • vedeny, řádně zaúčtovány a nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Rozpočet je přebytkový.

 

K bodu 5

 • Následná schůze OKRR proběhne v prosinci roku 2016 a členové provedou kontrolu účetních dokladů za II.pol 2016

 

Závěr provedl předseda OKRR, poděkoval členům za činnost.

 

Schůze ukončena v 18.45 hod.

 

Ověřovatelé zápisu

za OKRR M. Čabrádková, I. Cabáková

Tomáš Marek