ORR 14.4.2023 – rozhodčí

1. Přivítání a schválení programu
2. Zhotovení organizačního zabezpečení postupových okresních kol požárního sportu kategorie I. a kategorie II.
3. Usnesení a závěr

ORR 28.3.2023

Program
1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
2. Schválení zapisovatele schůze
3. Předání informací od pana Ing. Roberta Vlčka ke školení velitelů a strojníků
– informace ohledně e- learningu pro nováčky byly předány 6.3. 2023 a
první část zahájí 31.3. 2023
– informace k PRAKTICKÉ ČÁSTI, která se bude konat na podzim
4. Předání informací ze semináře velitelů ORR v Přibyslavi ze dne 18. – 19.3. 2023
5. Ostatní

ORR – 8.2.2023 – rozhodčí

Program
1.       Přivítání a schválení programu
2.       Projednání úprav propozic na soutěž PHL
3.       Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
4.       Příprava školení rozhodčích
5.       Usnesení a závěr

ORR 1.11.2022

Program
1. Přivítání členů ORR, schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Projednávání programu PRAKTICKÉ ČÁSTI školení velitelů a strojníků mimo základnu HZS Prachatice
4. Usnesení a závěr