ORR 1.11.2022

Program
1. Přivítání členů ORR, schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Projednávání programu PRAKTICKÉ ČÁSTI školení velitelů a strojníků mimo základnu HZS Prachatice
4. Usnesení a závěr

ORR 2.2.2022

Program
1.       Přivítání a schválení programu
2.       Projednání úprav propozic na soutěž PHL
3.       Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
4.       Příprava školení rozhodčích
5.       Usnesení a závěr

ORR 4.10.2021

Program
1.      Přivítání a schválení programu
2.      Předání informací o proběhlém ročníku PHL 2021od náměstkyně sportu
3.      Na další ročník PHL obvolat pořádající sbory
4.      Sekce rozhodčích se bude zabývat v roce 2022 těmito úkoly
5.      Usnesení a závěr

ORR 26.7.2021

Program
1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Sdělení informací od pana Marka z návštěvy kontajneru Fire Dragon 9000 v obci
Pozorka u Nejdku
4. Předání informací od pana Ing. Roberta Vlčka ke školení velitelů a strojníků
5. Přednesená nabídka od pana Bárty k proškolení hasičů
6. Projednání přihlášek na kontajner Fire Dragon 9000 pro rok 2022 – 2024
7. Projednávání možnosti provádět PRAKTICKOU ČÁST školení velitelů a strojníků mimo základnu HZS Prachatice
8. Ostatní
9. Usnesení a závěr