ORR 6.2.2024

Zápis ze schůze ORR konané dne 6.2.2024

Začátek: 18:00 hodin
Místo: Volary – hasičská klubovna
Přítomni: Soukup Jiří, Marek Jan, Vlas Michal, Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk mld., Tomášek Josef, Molitor Miroslav,

Omluveni: Fencl František
Závora Vladimír
Ing. mjr. Vlček Robert…

Tomáš Marek
ORR 13.9.2023

Zápis ze schůze ORR konané dne 13.9. 2023

Začátek: 18:00hodin
Místo: Svatá Maří – hasičská klubovna
Přítomni: Soukup Jiří, Marek Jan, Vlas Michal, Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk mld., Tomášek Josef, Závora Vladimír, Molitor Miroslav,

Omluveni: Fencl František
Tremmelová Libuše
Ing. …

Tomáš Marek
ORR 14.4.2023 – rozhodčí

Sekce rozhodčích 14.4. 2023

Jednání sekce rozhodčích z ORR dne 8.2. 2023 od 16.00.

Přítomni: Marcel Říha, Vlastimil Babka, Jaroslav Pauch, Miroslav Molitor, Jiří Soukup

 

Program

1.       Přivítání a schválení programu

2.       Zhotovení organizačního zabezpečení postupových okresních kol požárního …

Tomáš Marek
ORR 28.3.2023

Zápis ze schůze ORR konané dne 28.3. 2023

Začátek: 18:10hod

Přítomni: Soukup Jiří, Marek Jan, Vlas Michal, Fencl František, Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk mld., Tomášek Josef, Závora Vladimír, Molitor Miroslav,

Nepřítomen: Kočovský Martin

Hosté: Ing. Robert Vlček, Libuše Tremmelová, Šálek …

Tomáš Marek
ORR 1.11.2022

Zápis schůze ORR konané dne 1. 11. 2022

Začátek: 18:00 hod

Přítomni:  Soukup Jiří, Marek Jan, Fencl František, Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk ml., Tomášek Josef, Závora Vladimír, Miroslav Molitor,

Omluveni: Vlas Michal

Neomluven: Kočovský Martin

Hosté: Šálek Petr, Rokůsek František …

Tomáš Marek
ORR 2.2.2022

Sekce rozhodčích 2.2. 2022

Přítomni: Marcel Říha, Vlastimil Babka, Miroslav Molitor, Jaroslav Pauch

Hosté: Libuše Tremmelová

Program

 1. Přivítání a schválení programu
 2. Projednání úprav propozic na soutěž PHL
 3. Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
 4. Příprava školení rozhodčích
 5. Usnesení a
Tomáš Marek
ORR 4.10.2021

Sekce rozhodčích 4.10. 2021

Přítomni: Marcel Říha, Vlastimil Babka, Miroslav Molitor, Jaroslav Pauch

Hosté: Libuše Tremmelová, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, Jana Brabcová, Bohumil Hradský

Program

1.      Přivítání a schválení programu

2.      Předání informací o proběhlém ročníku PHL 2021od …

Tomáš Marek
ORR 26.7.2021

Zápis schůze ORR konané dne 26. 7. 2021, 18:05 hod

Přítomni: Soukup Jiří, Marek Jan, Vlas Michal, Fencl František, Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk ml., Tomášek Josef, Závora Vladimír, Miroslav Molitor

Nepřítomen: Kočovský Martin

Hosté: Ing. Robert Vlček, Libuše Tremmelová…

Tomáš Marek
ORR 19.11.2012

Datum a místo konání: 19.11. 2012. 1800hod., kancelář OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Molitor Miroslav, Pivoňka Stanislav, Marek Jan, Tomášek Josef, Závora Vladimír.

Hosté: Fiedlerová Helena

Program schůze

 1. Školení velitelů a strojníků Sv. Maří
 2. Informace z jednání KORV
 3. seminář
Tomáš Marek
ORR 11.9.2012

Datum a místo konání: 11.9. 2012. 18hod., kancelář OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Molitor Miroslav, Pivoňka Stanislav, Marek Jan, Tomášek Josef, Závora Vladimír, Rokůsek František, Fencl František.

Hosté: Fiedlerová Helena, Vlček Robert

Program schůze

 1. Školení velitelů a strojníků
 2. Zprávy o
Tomáš Marek
ORR 31.7.2012

Datum a místo konání: 31.7. 2012. 18700hod., kancelář OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Molitor Miroslav, Marek Jan, Tomášek Josef, Fencl František, Rokůsek František

Hosté: Fiedlerová Helena, Zaunmuller Václav, Hopfingerová Petra, Soukupová Valerie, Tischlerová Marketa

Program schůze

 1. Termín školení
 2. Shromáždění starostů
Tomáš Marek
ORR 2.7.2012

Datum a místo konání: 2.7. 2012. 1800hod., kancelář OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Molitor Miroslav, Rokůsek František, Pivoňka Stanislav, Marek Jan, Tomášek Josef.

Hosté:

Program

 1. Postupové soutěže
 2. Školení velitelů a strojníků
 3. Různé

 

Ad1) Postupové soutěže

 • Kategorie II
Tomáš Marek
ORR 16.5.2012

Datum a místo konání: 16. 5. 2012. 1800hod., kancelář OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Molitor Miroslav, Rokůsek František, Pivoňka Stanislav, Marek Jan

Hosté

Program

 1. Zprávy o zásahu
 2. Okresní soutěže

 

Ad1)
Kontrolovat časy. Po zásahu telefonicky upřesnit s KOPIS. Hlásit …

Tomáš Marek
ORR 2.4.2012

Datum a místo konání: 2. 4. 2012. 1800 hod., kancelář OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Fencl František, Tomášek Josef, Závora Vladimír, Molitor Miroslav, Rokůsek František, Pivoňka Stanislav, Marek Jan, Pěsta Jan.

Hosté: Ing. Mjr. Robert Vlček, sestra Helena Fiedlerová

Program

Tomáš Marek
ORR 25.11.2011

Datum a místo konání: 25.11.2011 v 18 hod. Klubovna SDH Vlachovo Březí
Přítomní:
Jan Fiedler, Jan Marek, Rokůsek František, Stanislav Pivoňka, Tomášek Josef, Pěsta Jan
Omluveni:
Molitor Miroslav, Závora Vladimír, Fencl František
Hosté: Helena Fiedlerová

Program schůze

 1. Kontrola usnesení
 2. Plán
Tomáš Marek
ORR 4.7.2011

Datum a místo konání: 4.7.2011 v 17 hod. kancelář OSH Prachatice.

Přítomní: Fiedler Jan, Marek Jan, Molitor Miroslav, Rokůsek František, Tomášek Josef, Pivoňka Stanislav

Program schůze

 1. Okresní soutěž kat. Muži I a Ženy I
 2. Informace z krajských soutěží
 3. Informace o
Tomáš Marek