ORR 26.5.2021 – rozhodčí

Program
1. Přivítání a schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Zpracování OZ Okresu Muži I a II, Ženy I a II, dorostu
4. Ostatní
5. Usnesení a závěr

ORR 3.5.2021 – velitelé

Program
1. Přivítání a seznámení nových členů ORR, schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Sdělení informací od starostky OSH z jednání starostů OSH v Brně
4. Projednání směrnice pro konání postupových soutěží požárního sportu
5. Dojednání náhradního místa konání soutěže OKRES I
6. Školení rozhodčí
7. Předání informace od pana Vlčka z HZS ÚO Prachatice, ohledně školení dýchací
techniky a dalších školení
8. Předání informace od pana Vlčka z HZS ÚO Prachatice o letošním školení velitelů a
strojníků pomocí on-line výuky
9. Nominace rozhodčích na KRAJSKÉ KOLO POŽÁRNÍHO SPORTU
10. Usnesení a závěr

ORR 28. 4. 2021 – rozhodčí

Program
1. Přivítání a schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Projednání OZ Okresu Muži I a II, Ženy I a II, OZ dorostu
4. Ostatní
5. Usnesení a závěr

ORR 19.11.2012

Program schůze
1. Školení velitelů a strojníků Sv. Maří
2. Informace z jednání KORV
3. seminář Chelčice /,,Společně a rozdílně v životě SDH a FFW v ovocnářských regionech“
4. Novela zákona o loteriích č.202/1990