ORR 26.5.2021 – rozhodčí

Schůze sekce rozhodčí 26. 5. 2021

Začátek: 18:15 hod

Přítomni: Jiří Soukup, Marcel Říha, Vlastimil Babka, Miroslav Molitor, Jaroslav Pauch

Hosté: Libuše Tremmelová

Program

 1. Přivítání a schválení programu
 2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
 3. Zpracování OZ Okresu Muži I a II, Ženy I a II, dorostu
 4. Ostatní
 5. Usnesení a závěr

 

1. Přivítání a schválení programu
Pro: 5

 

2. Schválení sčítací komise a zapisovatele

Sčítací komise

 • Jaroslav Pauch (člen sekce rozhodčí)
  Miroslav Molitor (člen sekce rozhodčí)

Zapisovatel

 • Jiří Soukup (vedoucí ORR)

Pro: 5

 

3.Projednání OZ Okresu Muži I a II, Ženy I a II, dorost
Pro: 5

Sekce rozhodčích se sešla po uzavření přihlašovací lhůty na okresní soutěž Muži I a II / Ženy I a II. Přihlášeno bylo celkem 18 požárních družstev v těchto kategoriích: Muži I – 4, Muži II – 9, Ženy I – 2, Ženy II – 3. Byl sestaven program soutěže. Prezence od 13.00 až 13.30, start prvního družstva v 14.05. Následně jsme sestavili pořadí družstev na dvou základnách. Soutěž bude probíhat pouze v požárním útoku na sklopné terče. Poté bylo vše zapracováno do OZ Okresu, která byla druhý den rozeslána na jednotlivé sbory, které se zúčastnily této soutěže, aby se mohly připravit na soutěž.

 

4.Ostatní
Pro: 5

Po telefonické domluvě se starostkou SDH Nebahovy paní Bc. Ludmilou Rosovou bylo domluveno několik věcí. Vodu na požární útok bude zajišťovat místní traktor s cisternou a domluvená požární cisterna z HZS Prachatice, kterou přislíbil plukovník Ing. Milan Raba. Dále se řešila technická četa, kterou zabezpečovalo SDH Nebahovy. Ze strany OSH Prachatice byl poskytnut příspěvek na stravu pro soutěžící a štáb soutěže a také rozhodčí.

 

5.Usnesení a závěr

SEKCE ROZHODČÍCH SCHVALUJE

 • Program jednání
 • Zapisovatele: Jiřího Soukupa
 • Sčítací komisi: Jaroslava Pauchu a Miroslava Molitora
 • Projednání OZ Okresu pro postupové soutěže požárního sportu

SEKCE ROZHODČÍCH UKLÁDÁ

 • sestavit OZ Okresu pro postupové soutěže požárního sportu
 • rozeslat ji pomocí emailových adres soutěžícím družstvům

Pro: 5

 

Zapsal: Jiří Soukup
Schválil: Marcel Říha

Tomáš Marek