ORR 2.2.2022

Program
1.       Přivítání a schválení programu
2.       Projednání úprav propozic na soutěž PHL
3.       Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
4.       Příprava školení rozhodčích
5.       Usnesení a závěr

ORR 4.10.2021

Program
1.      Přivítání a schválení programu
2.      Předání informací o proběhlém ročníku PHL 2021od náměstkyně sportu
3.      Na další ročník PHL obvolat pořádající sbory
4.      Sekce rozhodčích se bude zabývat v roce 2022 těmito úkoly
5.      Usnesení a závěr

ORR 26.5.2021 – rozhodčí

Program
1. Přivítání a schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Zpracování OZ Okresu Muži I a II, Ženy I a II, dorostu
4. Ostatní
5. Usnesení a závěr

ORR 28. 4. 2021 – rozhodčí

Program
1. Přivítání a schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Projednání OZ Okresu Muži I a II, Ženy I a II, OZ dorostu
4. Ostatní
5. Usnesení a závěr