ORR 26.5.2021 – rozhodčí

Program
1. Přivítání a schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Zpracování OZ Okresu Muži I a II, Ženy I a II, dorostu
4. Ostatní
5. Usnesení a závěr

ORR 28. 4. 2021 – rozhodčí

Program
1. Přivítání a schválení programu
2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
3. Projednání OZ Okresu Muži I a II, Ženy I a II, OZ dorostu
4. Ostatní
5. Usnesení a závěr