ORR 14.4.2023 – rozhodčí

1. Přivítání a schválení programu
2. Zhotovení organizačního zabezpečení postupových okresních kol požárního sportu kategorie I. a kategorie II.
3. Usnesení a závěr

ORR – 8.2.2023 – rozhodčí

Program
1.       Přivítání a schválení programu
2.       Projednání úprav propozic na soutěž PHL
3.       Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
4.       Příprava školení rozhodčích
5.       Usnesení a závěr

ORR 2.2.2022

Program
1.       Přivítání a schválení programu
2.       Projednání úprav propozic na soutěž PHL
3.       Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
4.       Příprava školení rozhodčích
5.       Usnesení a závěr

ORR 4.10.2021

Program
1.      Přivítání a schválení programu
2.      Předání informací o proběhlém ročníku PHL 2021od náměstkyně sportu
3.      Na další ročník PHL obvolat pořádající sbory
4.      Sekce rozhodčích se bude zabývat v roce 2022 těmito úkoly
5.      Usnesení a závěr