ORR 14.4.2023 – rozhodčí

Sekce rozhodčích 14.4. 2023

Jednání sekce rozhodčích z ORR dne 8.2. 2023 od 16.00.

Přítomni: Marcel Říha, Vlastimil Babka, Jaroslav Pauch, Miroslav Molitor, Jiří Soukup

 

Program

1.       Přivítání a schválení programu

2.       Zhotovení organizačního zabezpečení postupových okresních kol požárního …

Tomáš Marek
ORR 2.2.2022

Sekce rozhodčích 2.2. 2022

Přítomni: Marcel Říha, Vlastimil Babka, Miroslav Molitor, Jaroslav Pauch

Hosté: Libuše Tremmelová

Program

  1. Přivítání a schválení programu
  2. Projednání úprav propozic na soutěž PHL
  3. Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
  4. Příprava školení rozhodčích
  5. Usnesení a
Tomáš Marek
ORR 4.10.2021

Sekce rozhodčích 4.10. 2021

Přítomni: Marcel Říha, Vlastimil Babka, Miroslav Molitor, Jaroslav Pauch

Hosté: Libuše Tremmelová, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, Jana Brabcová, Bohumil Hradský

Program

1.      Přivítání a schválení programu

2.      Předání informací o proběhlém ročníku PHL 2021od …

Tomáš Marek