Soutěže – pojištění

Pojištění odpovědnost

HVP Pojistná smlouva - odpovědnost (1,3 MiB) - stáhnout  (50x)  

HVP Pojistná smlouva - odpovědnost - Oznámení pojistné události (172,9 KiB) - stáhnout  (30x)  

HVP Pojistná smlouva - odpovědnost - Postup pro nahlašování (230,5 KiB) - stáhnout  (28x)  

HVP Pojistná smlouva - odpovědnost - Smluvní ujednání pojištění odpovědnosti (93,7 KiB) - stáhnout  (33x)  

HVP Pojistná smlouva - odpovědnost - Všeobecné pojistné podmínky (93,7 KiB) - stáhnout  (35x)  

Pojištění úrazu – dospělí

HVP pojistná smlouva - úraz (106,5 KiB) - stáhnout  (53x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - dodatek č.1 ke smlouvě (126,0 KiB) - stáhnout  (39x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - doplňkové pojistné podmínky (100,2 KiB) - stáhnout  (36x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - hodnocení trvalých následků (203,6 KiB) - stáhnout  (35x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - oznámení pojistné události (71,5 KiB) - stáhnout  (48x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - postup pro nahlášení (72,4 KiB) - stáhnout  (46x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - všeobecné pojistné podmínky (123,5 KiB) - stáhnout  (40x)