Soutěže – pojištění

Přehled úrazového pojištění pro členy SH ČSM (169,3 KiB) - stáhnout  (78x)  

Pojištění odpovědnost

HVP Pojistná smlouva - odpovědnost (1,3 MiB) - stáhnout  (220x)  

HVP Pojistná smlouva - odpovědnost - Oznámení pojistné události (172,9 KiB) - stáhnout  (143x)  

HVP Pojistná smlouva - odpovědnost - Postup pro nahlašování (230,5 KiB) - stáhnout  (153x)  

HVP Pojistná smlouva - odpovědnost - Smluvní ujednání pojištění odpovědnosti (93,7 KiB) - stáhnout  (136x)  

HVP Pojistná smlouva - odpovědnost - Všeobecné pojistné podmínky (93,7 KiB) - stáhnout  (180x)  

Pojištění úrazu – dospělí

HVP pojistná smlouva - úraz (106,5 KiB) - stáhnout  (187x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - dodatek č.1 ke smlouvě (126,0 KiB) - stáhnout  (140x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - dodatek č.2 ke smlouvě (171,4 KiB) - stáhnout  (117x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - dodatek č.3 ke smlouvě (539,3 KiB) - stáhnout  (47x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - doplňkové pojistné podmínky (100,2 KiB) - stáhnout  (123x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - hodnocení trvalých následků (203,6 KiB) - stáhnout  (125x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - oznámení pojistné události (71,5 KiB) - stáhnout  (154x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - postup pro nahlášení (72,4 KiB) - stáhnout  (151x)  

HVP pojistná smlouva - úraz - všeobecné pojistné podmínky (123,5 KiB) - stáhnout  (151x)  

Úrazové pojištění pro sport od 18 let věku

Úrazy, které nastaly po 28. 2. 2019 a ještě jste je nenahlásili HVP,a.s. tak je můžete hlásit na Pojišťovnu VZP, a.s..

Úrazové pojištění  sportovců  SH ČMS od 18 let je platné od 1. 1. 2020 u Pojišťovny VZP, a.s. POJIŠTĚNÉ OSOBY – Nové pojištění se týká členů všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky tedy i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočných spolků.  Pojištění  se  dále  vztahuje  na  všechny  účastníky  akcí  pořádaných  subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, náborové i propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest  z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění je platné po celém světě.

Od 1. 1. 2020 nebude HVP, a.s. úrazy členů SH ČMS, které se staly od tohoto data při přípravě a aktivní účasti na sportovních a tělovýchovných akcích odškodňovat.

Více info www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sport-od-18-let-veku

Dodatek 1 k pojistné smlouvě (846,0 KiB) - stáhnout  (118x)  

Informace o úrazovém pojištění (427,9 KiB) - stáhnout  (126x)  

Oznámení škodní události (1,8 MiB) - stáhnout  (101x)  

Pojistná smlouva (2,6 MiB) - stáhnout  (148x)  

Pojistné podmínky (1,7 MiB) - stáhnout  (111x)  

Rozsah úrazového pojištění (356,4 KiB) - stáhnout  (114x)