Vedení kroužku

» Tato sekce slouží jako pomoc při vedení kroužku v oblasti administrativní. Materiály nejsou povinné, jedná se pouze o návod. «


Obecné

„Přihlášky v této sekci neslouží k přihlášení dítěte do SH ČMS, ale pouze pro evidenční účely vedoucích. Pro přihlášení do SH ČMS je zapotřebí vyplnit, nechat starostou SDH potvrdit a odevzdat na OSH spolu se zaplacením členského příspěvku a fotografií, přihlášku, která je ke stažení v sekci KE STAŽENÍ – VZORY DOKUMENTŮ. Pozor: Pro mladého hasiče a dospělého jsou dva různé formuláře. Nutné odlišit, jelikož u dětí je součástí přihlášky souhlas zákonného zástupce.

 

Docházka a evidence aktivních sportovců (6,2 KiB) - stáhnout  (363x)  

Evidence kolektivu MH (344,0 KiB) - stáhnout  (200x)  

Přihláška družstva na soutěž (5,1 KiB) - stáhnout  (248x)  

Přihláška na kroužek MH - podrobná (117,5 KiB) - stáhnout  (24x)  

Směrnice činnosti kolektivu MH (346,6 KiB) - stáhnout  (168x)  

Vysvětlení přepravy osob v DA zařazených v IZS (232,8 KiB) - stáhnout  (136x)  

Registrační list kolektivu mladých hasičů

Registrační list kolektivu mladých hasičů pro aktuální rok naleznete v sekci Sbory – činnost sboru. Zde k němu naleznete i kompletní informace a přílohu, včetně návodů k vyplnění. Důvodem umístění registračního listu v činnosti sboru a nikoliv přímo zde v sekci Mladých hasičů je to, že registrační list podepisuje a opatřuje razítkem starosta SDH, nikoliv vedoucí kolektivu. Proto je registrační list zařazen do „agendy starosty SDH“ a nikoliv do „agendy vedoucího kolektivu

Registrační list sportovního oddílu SDH

Registrační list sportovního oddílu najdete včetně veškerých informací v sekci Sbory – činnost sboru. Důvodem je stejně jako v případě registračního listu to, že dokument stvrzuje svým podpisem starosta SDH, nikoliv vedoucí kolektivu.

Pojištění

Přehled úrazového pojištění pro členy SH ČSM (15,9 KiB) - stáhnout  (6x)  

Pojištění úrazů dětí do 31. 12. 2017

Návod - Jak nahlásit pojistnou událost (987,6 KiB) - stáhnout  (58x)  

Pojištění - oznámení úrazu - vyplnitelné (platnost do 31.12.2017) (132,2 KiB) - stáhnout  (139x)  

Pojištění - smlouva (platnost do 31.12.2017) (3,9 MiB) - stáhnout  (262x)  

Pojištění - vzor oznámení úrazu (platnost do 31.12.2017) (610,0 KiB) - stáhnout  (252x)  

Všeobecné podmínky pojištění osob (148,5 KiB) - stáhnout  (36x)  

Zvláštní pojistné podmínky pojištění osob (155,7 KiB) - stáhnout  (37x)  

Pojištění úrazů dětí od 1. 1. 2018

Pojistná smlouva Generali pro MH - úrazová - oznámení úrazu (platnost od 1. 1. 2018) (741,7 KiB) - stáhnout  (132x)  

Pojistná smlouva Generali pro MH - úrazová - pojistná smluva (platnost od 1. 1. 2018) (222,6 KiB) - stáhnout  (123x)  

Pojistná smlouva Generali pro MH - úrazová - pojistné podmínky (platnost od 1. 1. 2018) (242,2 KiB) - stáhnout  (114x)  

Pojištění odpovědnosti vedoucích

Pojistná smlouva - odpovědnost vedoucích 1.1.2018 - Certifikát o pojištění (2,3 MiB) - stáhnout  (104x)  

Pojistná smlouva - odpovědnost vedoucích 1.1.2018 - Hlášení vzniku škody (160,0 KiB) - stáhnout  (93x)  

Pojistná smlouva - odpovědnost vedoucích 1.1.2018 - Informace o odpovědnosti (266,1 KiB) - stáhnout  (104x)  

Pojistná smlouva - odpovědnost vedoucích 1.1.2018 - Pojistná smlouva č. 2958481190 (204,5 KiB) - stáhnout  (105x)  

Pojistná smlouva - odpovědnost vedoucích 1.1.2018 - Všeobecné pojistné podmínky (153,0 KiB) - stáhnout  (126x)  

Pojistná smlouva - odpovědnost vedoucích 1.1.2018 - Zvláštní pojistné podmínky (145,3 KiB) - stáhnout  (148x)  

Přestup

V případě, že mladý hasič (dorostenec) má zájem startovat ve vyšších kolech za jiné družstvo, než mu umožňuje trvalé bydliště, má možnost tuto skutečnost písemnou formou oznámit ÚORM dle níže uvedeného vzoru. Uzávěrka oznámení je 31. 3. příslušného ročníku. Oznámení doručená ÚORM (SH ČMS, Římská 45, 121 07, Praha 2, případně na e-mail pepa.orgonik(at)dh.cz) v řádném termínu budou akceptována. Mladý hasič (dorostenec), který využije možnosti přestupu, je poté oprávněn startovat ve vyšších kolech hry Plamen (nebo soutěží dorostu) v daném ročníku pouze za ten okres, respektive kraj, ke kterému se v rámci přestupu v dané kategorii přihlásil. Přestup lze v daném ročníku uskutečnit pouze jednou.

 

ÚORM zveřejní na www.dh.cz seznam akceptovaných přestupů vždy do 10. 4. 
V případě nesrovnalostí ve zveřejněném seznamu se může vedoucí proti němu písemně odvolat na adresu kanceláře SH ČMS nejpozději do 20. 4.

 

V případě, že soutěžící má při startu na krajském nebo republikovém kole trvalé bydliště mimo oblast, kterou reprezentuje, je povinen pro příslušný ročník hry Plamen nebo soutěže dorostu vyplnit oznámení o přestupu, i když není členem jiného než reprezentovaného SDH. V tomto případě bude v oznámení o přestupu v kolonce „Jsem členem SDH v“ i v kolonce, budu ve všech kolech startovat za kolektiv mladých hasičů z SDH“ název stejného SDH, jehož je soutěžící členem.

 

Od ročníku 2018/2019 je možné požádat o tzv. „trvalý přestup„. Jedná se o takový přestup, který bude na přestupní listiny zapisován automaticky každý rok až do jeho zrušení (po dobu zařazení do příslušné kategorie).

 

V případě zájmu o zrušení trvalého přestupu je nutné zaslat žádost (volnou formou) o zrušení trvalého přestupu na stejnou adresu jako žádost o přestup.

 

Formulář přestupu DOROST (12,4 KiB) - stáhnout  (66x)  

Formulář přestupu PLAMEN (12,4 KiB) - stáhnout  (54x)  

 

Zpravodaj hasičského sportu

Zpravodaj hasičského sportu 1-2021 (1,0 MiB) - stáhnout  (21x)