ORR 4.10.2021

Sekce rozhodčích 4.10. 2021

Přítomni: Marcel Říha, Vlastimil Babka, Miroslav Molitor, Jaroslav Pauch

Hosté: Libuše Tremmelová, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, Jana Brabcová, Bohumil Hradský

Program

1.      Přivítání a schválení programu

2.      Předání informací o proběhlém ročníku PHL 2021od náměstkyně sportu

3.      Na další ročník PHL obvolat pořádající sbory

4.      Sekce rozhodčích se bude zabývat v roce 2022 těmito úkoly

5.      Usnesení a závěr

 

1. Přivítání a schválení programu

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

2. Předání informací o proběhlém ročníku PHL 2021 od náměstkyně sportu

21. ročník Prachatické hasičské ligy byl úspěšně zakončen soutěží v Prachaticích, kde byla předána ocenění pro vítěze. Po roční pauze se tento ročník nesl v duchu malých nedostatků, například pozdní nástupy soutěžících.

 

3. Na další ročník PHL oslovit pořádající sbory

Sekce rozhodčích navrhuje po schválení propozic 22. ročníku PHL pozvat pořadatele jednotlivých soutěží. Starostka OSH Prachatice informovala o plánované schůzce s pořadatelem  – SDH Prachatice. O výsledku jednání bude sekci informovat.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

4. Sekce rozhodčích se bude zabývat v roce 2022 těmito úkoly

Sekce rozhodčích se v příštím roce bude zabývat úpravou propozic PHL a sestavením jednotlivých OZ na postupové soutěže, a také sestavením přestupové tabulky mezi jednotlivými sbory v rámci PHL. Další činností bude školení rozhodčích PS.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

5. Usnesení a závěr

sekce rozhodčích navrhuje:

  • oslovení jednotlivých pořadatelů PHL po vypracování propozic ligy

sekce rozhodčí bere na vědomí:

  • přípravu změn v propozicích PHL
  • přípravu organizačních zabezpečení postupových kol
  • přípravu a provedení školení rozhodčích PS

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Zapsal: Miroslav Molitor

Tomáš Marek