ORR 2.2.2022

Sekce rozhodčích 2.2. 2022

Přítomni: Marcel Říha, Vlastimil Babka, Miroslav Molitor, Jaroslav Pauch

Hosté: Libuše Tremmelová

Program

  1. Přivítání a schválení programu
  2. Projednání úprav propozic na soutěž PHL
  3. Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
  4. Příprava školení rozhodčích
  5. Usnesení a závěr

 

1. Přivítání a schválení programu

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

2. Projednání úprav propozic na soutěž PHL

Sekce rozhodčích se zabývala přepracováním propozic Prachatické hasičské ligy. Sestra starostka seznámila přítomné se zrušením noční soutěže v Prachaticích a nahrazením soutěží v Nebahovech.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

3. Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola

Sekce rozhodčích zpracovala směrnice pro okrsková postupová kola, které budou předány ke schválení VV OSH Prachatice.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

4. Příprava školení rozhodčích

Sekce rozhodčích se domluvila na termínu školení PS 18. 3. 2022. Sestra starostka zmínila, že by toto školení mohlo proběhnout na sále ve Zbytinách.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

5.Usnesení a závěr

sekce rozhodčích schvaluje:

  • program jednání

sekce rozhodčí předkládá VV OSH ke schválení:

  • propozice PHL pro rok 2022
  • směrnice postupových kol pro rok 2022
  • termín školení rozhodčích PS

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Zapsal: Miroslav Molitor

Tomáš Marek