ORR – 8.2.2023 – rozhodčí

Jednání sekce rozhodčích z ORR dne 8.2. 2023 od 18.00.

Přítomni: Marcel Říha, Vlastimil Babka, Jaroslav Pauch

Hosté: Libuše Tremmelová, Miklasová Petra

Program

 1. Přivítání a schválení programu
 2. Projednání úprav propozic na soutěž PHL
 3. Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
 4. Příprava školení rozhodčích
 5. Usnesení a závěr

 

1. Přivítání a schválení programu
Pro: všichni

 

2. Projednání úprav propozic na soutěž PHL
Sekce rozhodčích se zabývala upravením propozic Prachatické hasičské ligy. Nyní je povoleno –  při požárním útoku mít nastartovatovanou motorovou stříkačku

 • v kategorii žen je povoleno pomoc s motorovou stříkačkou při přípravě na základně
 • dále bylo provedeno upřesnění pravidel pro přestupy v rámci Prachatické hasičské ligy

Pro: všichni

 

3. Zhotovení směrnice na postupová okrsková kola
Sekce rozhodčích zpracovala směrnice pro okrsková postupová kola a stanovení datumů, které budou předány ke schválení VV OSH Prachatice

Pro: všichni

 

4. Příprava školení rozhodčích
Sekce rozhodčích se domluvila na termínu školení rozhodčích PS, které se bude konat 14.4. 2023 ve Svaté Maří od 17.00 hodin.

Pro: všichni

 

5.Usnesení a závěr

SEKCE ROZHODČÍCH SCHVALUJE

 • Program jednání

SEKCE ROZHODČÍ PŘEDKLÁDÁ VV OSH KE SCHVÁLENÍ

 • – upravené propozice PHL
 • – směrnice postupových kol pro rok 2023
 • – termín školení rozhodčích PS

Pro: všichni

 

Zapsal: Soukup Jiří

Tomáš Marek