ORR 26.7.2021

Zápis schůze ORR konané dne 26. 7. 2021, 18:05 hod

Přítomni: Soukup Jiří, Marek Jan, Vlas Michal, Fencl František, Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk ml., Tomášek Josef, Závora Vladimír, Miroslav Molitor

Nepřítomen: Kočovský Martin

Hosté: Ing. Robert Vlček, Libuše Tremmelová

Program

 1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
 2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
 3. Sdělení informací od pana Marka z návštěvy kontajneru Fire Dragon 9000 v obci Pozorka u Nejdku
 4. Předání informací od pana Ing. Roberta Vlčka ke školení velitelů a strojníků
 5. Přednesená nabídka od pana Bárty k proškolení hasičů
 6. Projednání přihlášek na kontajner Fire Dragon 9000 pro rok 2022 – 2024
 7. Projednávání možnosti provádět PRAKTICKOU ČÁST školení velitelů a strojníků mimo základnu HZS Prachatice
 8. Ostatní
 9. Usnesení a závěr

 

1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
Pro: všichni

2. Schválení sčítací komise a zapisovatele

Sčítací komise:
– Marek Jan (člen ORR)
– Vlas Michal ( člen ORR)

Zapisovatel
– Soukup Jiří (vedoucí ORR)

Pro: všichni

3. Sdělení informací od pana Marka z návštěvy kontajneru Fire Dragon 9000 v Pozorce u Nejdku Pan Marek a další členové JSDHO Netolice se účastnili výcviku v kontajneru Fire Dragon 9000 na zbrojnici JSDHO Pozorka u Nejdku. Přistavený kontajner Fire Dragon 9000 se skláda z ovládacího centra odkud je vše ovládáno a kontrolováno, a jednotlivých výcvikových prostor jako jsou, obývací pokoj se sedací soupravou a knihovnou, schodiště, sklepení s regálem.
Výcvik byl rozdělen do dvou základních bloků:
1 –Základní teoretická část zaměřená na bezpečnostní opatření v průběhu výcviku, a na hašení požáru v uzavřeném prostoru a seznámení se s technikou 3D hašení.
2a – Teorie práce s proudnicí při 3D hašení a následný praktický výcvik.
2b – Seznámení se s prostory kontajneru před samotným výcvikem a poté samotný výcvik v kontajneru Fire Dragon 9000. Pracovalo se po dvojicích a každá dvojice měla možnost dvou
vstupů do kontejneru, s malou přestávkou mezi vstupy. Dva vstupy do kontejneru jsou nutné, aby se členové prostřídali v plnění ukolů vyplývajících z požadavků výcviku.
Pro: všichni

4. Předání informací od pana Ing. Roberta Vlčka ke školení velitelů a strojníků Pan Ing. Vlček na schůzi přednesl, že se praktická část pro nové velitele a strojníky bude konat na podzim s přihlédnutím k situaci kolem covidové pandemii, když to nebude možné provést tak se školení uzavře pouze po řádně uzavřeném testu z teoretické části. Dále uvedl, že mnozí velitelé a strojníci, kteří prodlužují tak neodevzávají včas vyplněné testy z teoretické části.
Pro: všichni

5. Přednesená nabídka od pana Bárty Pan Bárta nabízí proškolení nových členů vyjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů. Základní forma tohoto školení probíha formou e-learingu. Po ukončení e-learingové formy výuky by pan Bárta přijel na vybranou hasičskou zbrojnici kde by provedl shrnutí probíraného učiva. Potom by byl celý kurz zakončen závěrečným vědomostním testem.
Pro: všichni

6.Projednání přihlášek na kontajner Fire dragon 9000 pro rok 2022 – 2024
Do tohoto programu se přihlásilo několik jednotek, jiné jednotky si dělají výcvik sami s
pomocí technika z HZS Prachatice.
Pro: všichni

7. Projednávání možnosti provádět PRAKTICKOU ČÁST školení velitelů a strojníků mimo základnu HZS Prachatice Na schůzi jsme se začali zabývat možnosti,že by se mohlo školení jak nových tak i starých velitelů a strojníků připravovat opět na dva dny na jedné zbrojnici JSDHO. Další věcí byla, že program byl stejný na oba dva dny, aby se mohly proškolit lidí co stíhají jen jeden den.
Pro: všichni

8. Ostatní
OČISTA
Pan Marek předal informaci od paní Kateřiny Procházkové Havlíkové jednatelky firmy KTH CHEM, která nám nabizí chemické prostředky na očistu a dekontaminaci i dezinfekci zásahových obleků, zásahových automobilů a hasičské výzbroje. Rovněž nabízí prostředky na úklid a údržbu hasičských zbrojnic. Informace lze nalést na stránkách www.kthchem.cz
Pro: všichni

9. Usnesení a závěr
ORR SCHVALUJE

 • Program jednání
 • Sčítací komisi: Marek Jan a Vlas Michal
 • Zapisovatele: Soukup Jiří
 • Sdělení informací ohledně kontajneru Fire Dragon 9000
 • Předání informací od pana Ing. Vlčka

ORR BERE NA VĚDOMÍ

 • Nabídku od pana Bárty
 • Přihlášení na výcvik v kontajneru Fire Dragon 9000

ORR UKLÁDÁ

 • Promyslet si jestli bude zájem o více denní školení mimo základnu HZS Prachatice
 • Zamyslet se na hygienickou očistou zásahových věcí, aut a materiálu

Pro: všichni

Zápis provedl a schválil: Soukup Jiří ( vedoucí ORR)

Tomáš Marek