ORR 19.11.2012

Datum a místo konání: 19.11. 2012. 1800hod., kancelář OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Molitor Miroslav, Pivoňka Stanislav, Marek Jan, Tomášek Josef, Závora Vladimír.

Hosté: Fiedlerová Helena

Program schůze

  1. Školení velitelů a strojníků Sv. Maří
  2. Informace z jednání KORV
  3. seminář Chelčice /,,Společně a rozdílně v životě SDH a FFW v ovocnářských regionech“
  4. Novela zákona o loteriích č.202/1990 Sb

 

Ad1)
Zúčastnění si stěžovali na páteční program a na přesunutí termínu. Sobotní program byl hodnocen kladně. Rada konstatovala, že školení o radioprovozu v podání p. Krále a předváděčka kontejneru DEKONTY z Č. Budějovic v podání M. Nagyho bylo na dobré úrovni. Na sobotní program začala příprava pozdě.

Vyúčtování nákladů na stravu – pozor na překročení denního limitu.

Rada nadále požaduje dodržet dvoudenní školení v terénu, dodržet termín školení a být zahrnuta do přípravy.

Vedoucí rady poděkuje pořádající organizaci SDH Sv. Maří a SDH Netolice v čele s Valerií Soukupovou za týlové zabezpečení.

 

Ad2)
Schůze KORV proběhla v Hlavadcích u Tábora 9.11.2012. Zúčastnil se vedoucí ORV. Rada není složena z velitelů JPO II a III tak jako naše okresní rada a to je problém. Členové rady netuší, co trápí jednotky dobrovolných hasičů. Přesto vznikl zápis, kde byl kritizován předpis HZS o obsluze motorových pil. Tento přepošle vedoucí KORV František Doležal na KŘ HZS, předá ÚORV a KSK.

 

Ad3)
Závěrečný seminář v Chelčicích proběhne 1.12.2012. Zatím nepřišla pozvánka.

 

Ad4)
Díky novele zákona o loteriích č.202/1990 Sb. obdrželi obce přerozdělením určité sumy. SDH mají na část těchto peněz nárok

Tomáš Marek