ORR 1.11.2022

Zápis schůze ORR konané dne 1. 11. 2022

Začátek: 18:00 hod

Přítomni:  Soukup Jiří, Marek Jan, Fencl František, Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk ml., Tomášek Josef, Závora Vladimír, Miroslav Molitor,

Omluveni: Vlas Michal

Neomluven: Kočovský Martin

Hosté: Šálek Petr, Rokůsek František str., Babka Vlastimil, Bastl Martin

Program

 1. Přivítání členů ORR, schválení programu
 2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
 3. Projednávání programu PRAKTICKÉ ČÁSTI školení velitelů a strojníků mimo základnu HZS Prachatice
 4. Usnesení a závěr

 

1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu

Pro: všichni

 

2. Schválení sčítací komise a zapisovatele

Sčítací komise

 • Myslík Radoslav (člen ORR)
 • Vyskočil Zdeněk mld. ( člen ORR)

Zapisovatel

 • Soukup Jiří (vedoucí ORR)

Pro: všichni

 

3. Projednávání programu PRAKTICKÉ ČÁSTI školení velitelů a strojníků

mimo základnu HZS Prachatice

Na schůzi jsme se zabývali podrobnými možnostmi a vybranými tématy, který by se mohly na školení vyučovat a to jak pro velitelé tak i pro strojníky.

Další věc co se projednávala bylo místo, kde by se školení mělo uskutečnit a předběžný čas, kdyby mělo proběhnout. Domluvili jsme se, že celý okres rozdělíme do čtyř částí, které se budou střídat. A v každé části jsme vybrali jednu lokalitu, kterou oslovíme zda bysme tam dané školení mohli provést. Na předběžném čase konání daného školení jsme se domluvili na podzim.

Pro: všichni

 

4. Usnesení a závěr

ORR SCHVALUJE

 • Program jednání
 • Sčítací komisi: Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk ml.
 • Zapisovatele: Soukup Jiří

ORR BERE NA VĚDOMÍ

 • Projednávané okruhy školení, místa školení a předběžný čas konání školení

 

Zápis provedl a schválil: Soukup Jiří (vedoucí ORR)

Tomáš Marek