ORR 28.3.2023

Zápis ze schůze ORR konané dne 28.3. 2023

Začátek: 18:10hod

Přítomni: Soukup Jiří, Marek Jan, Vlas Michal, Fencl František, Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk mld., Tomášek Josef, Závora Vladimír, Molitor Miroslav,

Nepřítomen: Kočovský Martin

Hosté: Ing. Robert Vlček, Libuše Tremmelová, Šálek Petr, Bastl Martin, Fencl František ml.

Program

 1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
 2. Schválení zapisovatele schůze
 3. Předání informací od pana Ing. Roberta Vlčka ke školení velitelů a strojníků
  – informace ohledně e- learningu pro nováčky byly předány 6.3. 2023 a první část zahájí 31.3. 2023
  – informace k PRAKTICKÉ ČÁSTI, která se bude konat na podzim
 4. Předání informací ze semináře velitelů ORR v Přibyslavi ze dne 18. – 19.3. 2023
 5. Ostatní
 6. Usnesení a závěr

 

1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
Pro: všichni

 

2. Schválení zapisovatele schůze
Zapisovatel:
– Soukup Jiří (vedoucí ORR)

Pro: všichni

 

3. Předání informací od pana Ing. Roberta Vlčka ke školení velitelů a strojníků
Pan Ing. Vlček na schůzi promluvil ohledně školení nových velitelů a strojníků, kdy už byly přihlášeny a za pár dní se snimi měl sejít na stanici HZS Prachatice.

Poté jsme se začali zabývat praktickou částí, která má probíhat na podzim. Praktická část by se měla odvíjet dle plánu pro výcvik na rok 2023 a daných témat, které budou vybrány. Bylo domluveno, že školení proběhne ve Svaté Maří a to ve dnech 22. – 23.9. 2023.

Dále pan Ing. Vlček požádal, aby přítomní velitelé předali velitelům JPO V ve svém okrsku, aby se velitelé nebo strojníci přihlašovali do prodlužovacího školení až opravdu tehdy kdy jim to končí a ne dříve. Platnost osvědčení velitele či strojníka je vždy na daném osvědčení napsaná.

Pro: všichni

 

4. Předání informací ze semináře velitelů ORR KRR v Přibyslavi ze dne 18. – 19.3. 2023
První den semináře nás seznamovali se stavem JSDHO v ČR za rok 2023.

Dále byla přednesena prezentace k velkému požáru v CHKO Hřensko od ředitele ÚO Teplice HZS Ústeckého kraje pana Ing. Adolfa Langera a vedoucího Krajské odborné rady represe Ústeckého kraje pana Pavla Suchého.

Pak probíhala přednáška kynologie.

Dál nám byly sděleny informace ohledně Ústřední hasičské školy Bílé Políčany a jejího programu a kurzů co pořádají

V dalším bodu byly představeny jednotlivé pojišťovací produkty od Hasičské vzájemné pojišťovny

Poté následovala přednáška o Globální krizy, kde nám byly představeny vyučovací metody

 

Dalším bodem byla přednáška od společnosti ZHT GROUP. Tato společnost představila nový přípojný vozík za DA s čerpadlem a vybavením. Poté nám ještě byly představeny dvě nástavby na pracovní motorové čtyřkolky, kdy první byla nástavba s přenosným čerpadlem a malou nádrží na vodu a druhá nástavba byla na evakuaci raněné osoby.

Druhý den nám brigádní generál Ing. Petr Ošlejšek Ph.D. prezentoval spolupráci HZS a JSDHO za uplynulý rok při událostech.

Závěrečnou prezentaci nám přednesl ředitel IZS pan plk. Ing. Martin Legner a to o Neinvestičních dotací týkajících se výjezdů mimo katastr a Investiční dotace pro JSDH ve třech možnostech. V1 – dotace na automobilové cisterny, V2 – dotace na dopravní automobily, V3 – na rekonstrukci nebo výstavbu nových hasičských zbrojnic.

 

5. Ostatní

 •  Domluva o případné společné cestě na PyroCar2023, který se bude konat v Přibyslavi ve dnech 18.- 19.8. 2023
 • Připomenutí Okresní a Krajské soutěže co letos pořádáme
 • Rada represe se zabývala možností absolvování zkoušky na odbornou způsobylost HASIČ III, která by se mohla uskutečnit na začátku května po domluvě s přeskušujiícím

 

6.Usnesení a závěr
ORR SCHVALUJE
– Termín podzimní části praktického školení velitelů a strojníků

ORR BERE NA VĚDOMÍ
– informace ohledně probíhající teoretické části školení nových velitelů a strojníků
– Předané informace ze semináře velitelů ORR a KRR v Přibyslavi
– Informace ohledně připravované zkoušky na odbornou způsobilost HASIČ III

Zápis provedl a schválil: Soukup Jiří (vedoucí ORR)

 

Tomáš Marek