ORR 2.4.2012

Datum a místo konání: 2. 4. 2012. 1800 hod., kancelář OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Fencl František, Tomášek Josef, Závora Vladimír, Molitor Miroslav, Rokůsek František, Pivoňka Stanislav, Marek Jan, Pěsta Jan.

Hosté: Ing. Mjr. Robert Vlček, sestra Helena Fiedlerová

Program schůze

 1. Kontrola usnesení
 2. Zásahy – náměty k řešení
 3. Plán práce 2012
 4. Požární sport
 5. Různé

 

Ad1)

 • Práce JPO SDH pro občany svého zřizovatele. Zápis ze schůze RV z 28. 2. 2011 byl předán řediteli plk Ing. Milanu Rabovi
 • Vzájemná pomoc jednotek (Zápis ze schůze RV z  24. 1. 2011). Jedná se o koordinovanou spolupráci při krizové situaci většího rozsahu, kdy likvidace následků trvá několik dní. Unavená, vyčerpaná jednotka zažádá o výpomoc. Jednotka, která poskytne pomoc musí mít souhlas od starosty obce která ji zřizuje a výjezd nahlásí na KOPIS.

ORV vnímá tento bod jako připravený a bude prověřen, při krizové situaci většího rozsahu.

 

Ad2) Zásahy – náměty k řešení

 • Radioprovoz:Spojení – jednotky versus KOPIS. Jednotky se navzájem slyší v rámci téměř celého okresu, spojení s KOPIS je nadále často nemožné. Velitelé si stěžují, že při neúspěšném navázání spojení při výjezdu, musí sundat ochranou helmu a použít mobilní telefon, který není v jedoucí CAS stejně slyšet.
  RV vyzývá velitele jednotek, aby neúspěšné pokusy o spojení uvádět ve zprávách.
  Do konce roku 2014 budeme převedeni na jiné frekvence.
 • Požární poplachový plán Jihočeského kraje: Minimální změny. Je převzatý z minulého období (nelze srovnávat např. se Zlínským krajem).
 • Zásah 6. 2. 2012 ve Strážném. Úřední zpráva od tiskové mluvčí zní – První byla u zásahu jednotka HZS Vimperk. Dle HZS pochybila místní jednotka – nenahlásila příjezd k zásahu a zpráva od velitele zásahu dorazila na COPIS, až ve večerních hodinách. ORV nesouhlasí – velite z HZS Vimperk měl po příjezdu na místo zásahu nahlásit na COPIS aktuální stav na místě události.
 • Způsob svolávání jednotek: Velitelé žádají, aby jednotka, která je povolána k požáru, byla svolána přes mobily a sirénu.

 

Ad3) Plán práce

 • Zajistit námi pořádané akce a být nápomocni akcím OSH PT.
 • Zajistit pro jednotky

Navržený kalendář akcí

2. 4. 2012 – ORV při OSH PT 16. 5. 2012 – odevzdání přihlášek kat. I do 18
14. 4. 2012 – školení rozhodčích 2. 6. 2012 – Okresní soutěž v PS – TATRAN PT
12-13. 5.12 – PLAMEN v Netolicích 16. 6. 2012 – Oblastní soutěž v PS – Tábor
13. 5. 2012 – dokončení okrskových soutěží 23. 6. 2012 – Oblastní DOROST – Bechyně
16. 5. 2012 – odevzdání přihlášek kat. II do 1800 24. 6. 2012 – Oblastní PLAMEN – Bechyně
19. 5. 2012 – Okresní soutěž kat. II – Budilov Dle potřeby – ORV při OSH PT
16. 5. 2012 – ORV při OSH PT 7-8.9.2012 -Školení velitelů a strojníků

Školení velitelů 20-21 velitelé a strojníci

Vedoucí ORV byl informován ředitelem, že 14. 9. 12 probíhá v areálu HZS PT krajská soutěž ve vystříhávání. HZS navrhuje termín školení na 21-22. 9. 12. Důvod – nedostatek času na přípravu. Na naše školení v sobotu odpoledne navazuje školení vedoucích a rozhodčích mládeže (8-9. 9.12 využijí části našeho tábora).

 

Ad4)

 • Školení rozhodčích které mělo proběhnout 14. 4.2012 od 9hod v učebně HZS PT, je přesunuto rozhodnutím rady na úterý 17. 4. 2012 od 1700.
  Téma školení
  a) Změna pravidel PS
  b) Úroveň každé soutěže je v rukách rozhodčích
  c) Příprava okresní soutěže
 • Okrskové soutěže: OZ schváleno v podobě jak ji předložil vedoucí ORV.
 • Okresní soutěže: OZ schváleny v podobě jak je předložil vedoucí ORV.

Doporučuji stanovit štáb okresní soutěže a tento pozvat včetně (hlavních) rozhodčí disciplín na schůzi 16. 5. 12

 

Ad5)

 • Ing. Mjr. Robert Vlček kritizoval velitele ohledně nepodepisovaných zpráv dodaných na HZS.
 • Pojištění JPO: Vedoucí ORV informoval přítomné o výhodném pojištění členů v jednotkách u HVP.
Tomáš Marek