ORR 6.2.2024

Zápis ze schůze ORR konané dne 6.2.2024

Začátek: 18:00 hodin
Místo: Volary – hasičská klubovna
Přítomni: Soukup Jiří, Marek Jan, Vlas Michal, Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk mld., Tomášek Josef, Molitor Miroslav,

Omluveni: Fencl František
Závora Vladimír
Ing. mjr. Vlček Robert

Neomluven: Kočovský Martin

Hosté: Rokůsek František
Bastl Martin
Riederer Josef

Program
Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
Schválení zapisovatele schůze
Vyhodnocení školení velitelů a strojníků 2023
Zkouška odborné způsobilosti HASIČ III
Příprava na školení velitelů a strojníků 2024
Ostatní
Usnesení a závěr

 

1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
Pro: všichni

2. Schválení zapisovatele schůze
Zapisovatel:
– Soukup Jiří (vedoucí ORR)
Pro: všichni

3. Vyhodnocení školení velitelů a strojníků 2023
Odborná rada represe se zabývala průběhem školení velitelů a strojníků, které se konalo 22. – 23.září 2023 na hasičskem hřišti ve Svaté Maří.

4. Zkouška odborné způsobilosti HASIČ III
Rada represe se domluvila na datumu další zkoušku, která by měla proběhnout 8.11.2024 a to v školící místnosti v SDH Netolice od 17:00

5. Příprava na školení velitelů a strojníků 2024
Rada začala připravovat praktickou část školení velitelů a strojníků pro rok 2024. Pro místo konání bylo domluveno hasičské hřiště v SDH Budilov. Termín školení je stanoven na 4. – 5. října 2024.

6. Ostatní
Na školení zdravovědy se domlouvá zdravotní záchranná služba z Českých Budějovic

7. Usnesení a závěr
ORR SCHVALUJE
– zhodnocení školení velitelů a strojníků z 22. – 23. září 2023 ve Svaté Maří
ORR BERE NA VĚDOMÍ
– přípravu školení velitelů a strojníků pro rok 2024

Zápis provedl a schválil : Soukup Jiří ( vedoucí ORR)

 

 

Tomáš Marek