ORR 2.7.2012

Datum a místo konání: 2.7. 2012. 1800hod., kancelář OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Molitor Miroslav, Rokůsek František, Pivoňka Stanislav, Marek Jan, Tomášek Josef.

Hosté:

Program

  1. Postupové soutěže
  2. Školení velitelů a strojníků
  3. Různé

 

Ad1) Postupové soutěže

  • Kategorie II v Budilově – bezproblémový průběh. Bylo poděkováno SDH Budilov
  • Kategorie I na Tatranu – nutno na příště vyřešit technickou četu (málo lidí). Málo rozhodčích. Úroveň rozhodčích.

 

Ad2) Školení velitelů a strojníků

Radou navržená témata:

  • Pátek – nebezpečné látky, dopravní nehody
  • Sobota- dál. doprava vody, obsluha hasících přístrojů, práce s motorovou pilou.

Je jednáno se školiteli z Políčan.
Naše školení bude pátek a sobota. V sobotu a neděli bude navazovat školení vedoucích mládeže. My tábor postavíme a mládežníci ho zbourají.l

 

Ad3) Různé
krajská rada velitelů se neschází. Vedoucí naší rady byl vyzván ke svolání KRV

Tomáš Marek