ORR 16.5.2012

Datum a místo konání: 16. 5. 2012. 1800hod., kancelář OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Molitor Miroslav, Rokůsek František, Pivoňka Stanislav, Marek Jan

Hosté

Program

  1. Zprávy o zásahu
  2. Okresní soutěže

 

Ad1)
Kontrolovat časy. Po zásahu telefonicky upřesnit s KOPIS. Hlásit všechna vozidla při výjezdu. Zprávy podepsané velitelem.

 

Ad2)
Okresní soutěž v PS kategorie ŽENY II a MUŽI II proběhne 19.5.2012 od 13hod v Budilově.
S místním SDH je vše domluveno. Startovat budeme na jednu základnu. Rozhodčí jsou delegováni.

Okresní soutěž v PS kategorie ŽENY I a MUŽI I proběhne v areálu Tataranu Prachatice 2.6.2012.
Začínat budeme štafetou.
Technická četa bude označena. Vedoucí družstev budou taktéž označeni.
Nakládání materiálu proběhne 1.6.12 od 17hod na OSH. Potom rozměříme dráhy.

Tomáš Marek