ORR 25.11.2011

Datum a místo konání: 25.11.2011 v 18 hod. Klubovna SDH Vlachovo Březí
Přítomní:
Jan Fiedler, Jan Marek, Rokůsek František, Stanislav Pivoňka, Tomášek Josef, Pěsta Jan
Omluveni:
Molitor Miroslav, Závora Vladimír, Fencl František
Hosté: Helena Fiedlerová

Program schůze

 1. Kontrola usnesení
 2. Plán práce 2012
 3. Odborná příprava na rok 2012
 4. Informace z KSH a z ÚORHS (ústřední odborná rada has. soutěží)
 5. Postupové soutěže 2012
 6. Různé

1) Kontrola usnesení

zápis ad4) ze schůze z 28. 2.2011 předá vedoucí ORV na UO HZS Prachatice.

ad4) z 28. 2.2012: ORV nesouhlasí s tím, že k dopravním nehodám se zraněním a k nehodám většího rozsahu není povolávána spolu s předurčenou jednotkou také jednotka místní. Vede nás k tomu několik důvodů:

 1. Předurčená jednotka může být zdržena (dopravní nehoda, porucha zásahového automobilu, mlha, kluzká vozovka atd.).
 2. Sdružení sil a prostředků.
 3. Místní jednotka má oproti předurčené jednotce kratší dojezdovou vzdálenost.
 4. Místní jednotka je schopna ve velmi krátké době nastavit objízdné trasy a tyto držet do jejich převzetí policií ČR. ( místní znalost)

 

2)
Bude zpracován plán práce ORV a předložen ke schválení na příští schúzy. V prvním pololetí se bude rada věnovat postupovým soutěžím a ve druhém odborné přípravě JPO.

 

3)
Odborná příprava bude organizována společně pro velitele a strojníky a to 7-8. 9.2012. Místo konání bude upřesněno.

 

4)
ÚORV by se měla zabývat pouze represí. Vznikla ÚORHS kde je členem za JČK Jan Fiedler. Byli vydány nové směrnice, informace k tech. podmínkám, atd.(povoleny pojistky a koše – motýlky).

 

5)
Krajská soutěž v Táboře 16. 6.2012 (okresní předběžně26.5.2012, nebo 2.6.2012) návrh pro VV! Mistrovství v Uher. Hradišti 31.8-2.9.2012 – návrh-bez stravy a ubytování, na své stroje /do Francie 2013 na postup extra soutěž.

 

6) Různé

 • J. Marek – seznámil přítomné se cvičením FIRE na okr. Příbram. Doporučeno J. Markovi, aby kontaktoval organizátory této akce a dohodl něco obdobného provést na okr. Prachatice
 • Starostka OSH poděkovala ORV za její činnost v roce 2011.

 

Zapsal: František Rokůsek

Tomáš Marek