ORR 13.9.2023

Zápis ze schůze ORR konané dne 13.9. 2023

Začátek: 18:00hodin
Místo: Svatá Maří – hasičská klubovna
Přítomni: Soukup Jiří, Marek Jan, Vlas Michal, Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk mld., Tomášek Josef, Závora Vladimír, Molitor Miroslav,

Omluveni: Fencl František
Tremmelová Libuše
Ing. mjr. Vlček Robert

Neomluven: Kočovský Martin

Hosté: Rokůsek František
Šálek Petr
Myslík Radek
Mráz Pavel

Program
1) Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
2) Schválení zapisovatele schůze
3) Předání informací od pana Ing. mjr. Roberta Vlčka ke školení velitelů a strojníků
– informace k PRAKTICKÉ ČÁSTI, která se bude konat 22.-23. září
4) Kontrola místa konání školení
5) Ostatní
6) Usnesení a závěr

1. Přivítání hostů a členů ORR, schválení programu
Pro: všichni

2. Schválení zapisovatele schůze
Zapisovatel:
– Soukup Jiří (vedoucí ORR)

Pro: všichni

3. Předání informací od pana Ing. mjr. Roberta Vlčka ke školení velitelů a strojníků
Pan Ing.mjr. Vlček po telefonické domluvě předal informace ohledně průběhu připravovaného školení a daných témat.

Pro: všichni

4. Kontrola místa konání školení
Rada se šla podívat přímo na místo konání školení a domluvilo se rozmístění jednotlivých stanovišť na hasičském sportovišti Svatá Maří. Dále jsme si dopřesnili kdo přiveze předem domluvenou techniku, která bude potřebná na praktický výcvik.

5. Ostatní
– základní zdravotní školeni zajistí instruktoři z Červeného kříže

5.Usnesení a závěr
ORR SCHVALUJE
– stav a připravenost hasičského sportoviště ve Svaté Maří

ORR BERE NA VĚDOMÍ
– informace ohledně přípravy teoretické části školení nových velitelů a strojníků

Zápis provedl a schválil : Soukup Jiří ( vedoucí ORR)

 

 

Tomáš Marek