KRR 29.7.2015

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 29.7.2015 v kanceláři OSH v 17.00

Přítomní členové OKRR: Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Králová, M. Čabrádková

 

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Plán kontroly sborů
 3. Kontrola pokladny
 4. Kontrola účetních dokladů za I.pol. 2015
 5. Závěrečné ustanovení

 

K bodu 1

 • Schůzi zahájil předseda OKRR M. Přída, nechal schválit program a zvolit
 • ověřovatelé zápisu: I. Králová, M. Čabrádková

 

K bodu 2

 • Bylo projednáno rozdělení návštěv SDH v okrese členy OKRR do další schůze OKRR

 

K bodu 3

 • Členové OKRR provedli kontrolu hotovosti v pokladně OSH.
 • Pokladna je vedena v pořádku, hotovost souhlasí s předloženými doklady

 

K bodu 4

 • Byla provedena kontrola účetních dokladů za I.pol 2015, doklady jsou přehledně vedeny, řádně zaúčtovány a nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Rozpočet je přebytkový.

 

K bodu 5

 • Následná schůze OKRR proběhne koncem roku 2015.

Závěr provedl předseda OKRR, poděkoval členům za činnost.
Schůze ukončena v 18.45 hod.

 

Ověřovatelé zápisu

 • za OKRR M. Čabrádková, I. Králová
Tomáš Marek