KRR 18.1.2016

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 18.1.2016 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková, Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes,
I. Cabáková

 

Program

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Projednání dokladové inventarizace OS za rok 2015
  3. Zhodnocení návštěv u vybraných SDH v okrese
  4. Projednání plánu práce pro rok 2016
  5. Plnění rozpočtu v roce 2015, placení členských příspěvků 2015

 

K bodu 1

Schůzi zahájil předseda OKRR M. Přída, nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu: M. Čabrádková, I. Cabáková


K bodu 2

  • Byla provedena dokladová inventarizace majetku a účetnictví OS za rok 2015 a doznačen nově nakoupený majetek inventárními čísly, inventura bude zaslána na ústředí ČMS.

 

K bodu 3

  • Bylo provedeno vyhodnocení návštěv členy OKRR ve vybraných SDH v okrese, navštíveny byly SDH Čkyně, SDH Vitějovice, SDH Vrbice, SDH Zdenice, SDH Ženovice, SDH Oseky, SDH Doubská, SDH Budkov, SDH Chlumany, SDH Volary, někde nejsou daňové přiznání, někde není ověřena zpráva o hospodaření místní revizní komisí, spolupráce s obcemi je dobrá.

 

K bodu 4

  • Byl projednán plán Práce OKRR na rok 2016, kdy se uskuteční ještě dvě schůze se zaměřením na kontrolu účetnictví, vyúčtování dotací, kontroly pokladny a rozdělení návštěv pro členy OKRR, fyzickou inventarizací.

 

K bodu 5

Projednáno plnění rozpočtu OS za rok 2015, kdy jsou vyšší příjmy jak výdaje a placení členských příspěvků SDH

 

Závěr provedl předseda OKRR, poděkoval členům za činnost.

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.


Ověřovatelé zápisu:
za OKRR M. Čabrádková, I. Cabáková


Tomáš Marek