KRR 30.5.2018

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 30. 5. 2018 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková, Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Králová

Za OS SDH: Tremelová Libuše a Soukupová Valerie

 

Program

  1. Zahájení, kontrola usnesení
  2. Kontrola pokladní hotovosti

 

K bodu 1

Schůzi zahájil předseda OKRR M. Přída, nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu: M. Čabrádková, I. Králová

 

K bodu 2

  • Členové OKRR provedli kontrolu pokladní hotovosti ve všech pokladnách.
  • Výše finančních prostředků odpovídala předloženým dokumentům.

 

Závěr provedl předseda OKRR, poděkoval členům za činnost.

 

Schůze ukončena v 17.40 hod.

 

Ověřovatelé zápisu
za OKRR M. Čabrádková a I. Králová

 

Tomáš Marek