KRR 6.2.2013

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 6.2.2013 v kanceláři OS v 16,30 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková,Ing. K. Reichart, F. Scherer, V,Hes
Omluven: J.Pohan
Za OS SDH:M.Hůrská – účetní

Ověřovatelé zápisu: Ing. K.Reichart, V.Hes

 

Program

  1. Zahájení, kontrola usnesení
  2. Provedení dokladové inventarizace OS za rok 2012
  3. Zhodnocení návštěv u vybraných SDH v okrese 2012
  4. Projednání plánu práce na rok 2013

 

k bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR F.Scherer, seznámil členy s programem schůze, který schválil a provedl volbu ověřovatelů zápisu.

 

k bodu 2
Byla provedena dokladová inventarizace majetku a účetnictví OS za rok 2012 a doznačen nově nakoupený majetek inventárními čísly, inventura bude zaslána na ústředí ČMS

 

k bodu 3
Bylo provedeno vyhodnocení návštěv členy OKRR ve vybraných SDH v okrese, navštíveny byly Strunkovice,Bohumilice, Š.Hoštice,Tvrzice,Újezdec,někde nejsou daňové přiznání,někde není ověřena zpráva o hospodaření místní revizní komisí.

 

k bodu 4
Byl projednán plán práce OK RR na rok 2013,kdy se uskutěční ještě tři schůze v květnu, srpnu a prosinci, se zaměřením na vedení účetnictví OS

 

Schůze ukončena v 18 hod.

za OKRR: předseda František Scherer

Tomáš Marek