KRR 10.5.2017

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 10.5.2017 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková, Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes,
I. Cabáková

 

Program

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Projednání nákupu vzduchovek pro mladé hasiče
  3. Závěrečné ustanovení

 

K bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR M. Přída, nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu: M. Čabrádková, Miroslav Přída

 

K bodu 2

  • Členové OKRR byli informováni o návrhu na nákup 4 ks vzduchovek v hodnotě 4500,- Kč/Ks. Plánováno zakoupit ještě dva kusy do budoucna, pro zajištění krajského kola hry Plamen.
  • Vzduchovky budou následně zapůjčeny na sbory, které pracují s dětmi na základě smlouvy o výpůjčce.

 

K bodu 3

  • Všichni členové OKKR souhlasí s předloženými návrhy
  • OKKR jednohlasně schvaluje nákup 4ks vzduchovek

 

Závěr provedl předseda OKRR, poděkoval členům za činnost.

 

Schůze ukončena v 18.00 hod.

 

Ověřovatelé zápisu:
za OKRR předseda M. Přída, M. Čabrádková


Tomáš Marek