KRR 27.9.2017

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice ze dne 27.9.2017 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Králová

Omluvena: M. Čabrádková

 

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Plán kontroly sborů
 3. Kontrola pokladny
 4. Kontrola účetních dokladů za I.pol. 2017
 5. Závěrečné ustanovení

 

K bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR M. Přída, nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu: I. Králová, Miroslav Přída

 

K bodu 2

 • Členové OKRR si rozdělili kontroly sborů následovně:
 • Jáma, Mičovice – I. Králová
 • Dolany, Onšovice – M. Čabrádková
 • Netolice, Podeřiště – M. Přída
 • Šipoun, Velký Bor – V. Hes
 • Masákova Lhota, Nový Dvůr – Ing. K. Reichart
 • Kontroly budou členy OKRR provedeny do konce roku 2017

 

K bodu 3

 • Členové OKRR provedli kontrolu hotovosti v pokladně OSH
 • Pokladna je vedena v pořádku, hotovost souhlasí s předloženými doklady

 

K bodu 4

 • Byla provedena kontrola účetních dokladů za I.pol 2017, doklady jsou přehledně vedeny, řádně zaúčtovány a nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

 

K bodu 5

 • Následná schůze OKRR proběhne v prosinci 2017 a členové provedou kontrolu pokladny a účetních dokladů za II.pol 2017

 

Závěr provedl předseda OKRR, poděkoval členům za činnost.

 

Schůze ukončena v 18.40 hod.

 

Ověřovatelé zápisu:
za OKRR předseda M. Přída, I. Králová

Tomáš Marek