KRR 17.10.2018

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 17.10. 2018 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková, Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Králová

Za OS SDH: Tremelová Libuše a Soukupová Valerie

 

Program

  1. Zahájení, kontrola usnesení
  2. Rozdělení kontrol u vybraných SDH v okrese Prachatice
  3. Kontrola účetních dokladů za I.pol. 2018

 

K bodu 1

Schůzi zahájil předseda OKRR M. Přída, nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu: M. Čabrádková, I. Králová

 

K bodu 2

  • Členové OKRR domluvili a rozdělili si plánované kontroly sborů SDH
  • Kontroly sborů proběhnou do dohodnutého termínu 28.11.2018

 

K bodu 3

  • Byla provedena kontrola účetních dokladů za I.pol 2018, doklady jsou přehledně vedeny, řádně zaúčtovány a nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

 

Závěr provedl předseda OKRR, poděkoval členům za činnost.

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.

 

Ověřovatelé zápisu
za OKRR M. Čabrádková a I. Králová

 

 

Tomáš Marek