ORM 21.11.2023

ZÁPIS Z ORM KONANÉ 21. 11. 2023 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE
Přítomni: V. Zaunmüller, L. Tremmelová, Fr. Rokůsek, M. Študlar, K. Talafous, M. Pavelka
Omluveni: V. Soukupová, T. Marek, F. Mikeš
Neomluven : J. Václavík
Program
1. Uvítání členů ORM …

Tomáš Marek