ORM 21.11.2023

ZÁPIS Z ORM KONANÉ 21. 11. 2023 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE
Přítomni: V. Zaunmüller, L. Tremmelová, Fr. Rokůsek, M. Študlar, K. Talafous, M. Pavelka
Omluveni: V. Soukupová, T. Marek, F. Mikeš
Neomluven : J. Václavík
Program
1. Uvítání členů ORM a seznámení s programem
2. Vyhodnocení okresní soutěže hry Plamen a ZHVB
3. Dotace MŠMT
4. Plán práce na rok 2024
5. Různé
6. Usnesení
7. Závěr
1) Na úvod vedoucí ORM všechny přítomné členy, hosty přivítal a seznámil
s programem jednání.
2) Podzimní kolo hry Plamen a ZHVB
Podzimní kolo hry Plamen se konalo 30.10. ve Lhenicích. Organizačně měli místní hasiči vše
velmi dobře připravené. ORM děkuje členům místního sboru, za poskytnutí prostor, za
organizační zabezpečení a technické četě za pomoc. Poděkování též patří starostovi obce za
podporu místního sboru a soutěžících.
Podzimního kola hry Plamen se účastnilo celkem 281 osob. Přihlášených bylo 13 kolektivů
mladých hasičů z toho 11 družstev kategorie mladších a 14 družstev v kategorii starších.
V kategorii starší se na 3. místě umístilo družstvo Budilov A, na 2. místě družstvo Žernovice na 1.
místě družstvo Svatá Maří A. Z kategorie mladších se umístilo na 3. místě družstvo Vitějovice na
2. místě družstvo Žernovic a na 1. místě družstvo Svatá Maří. Na ZHVB se zúčastnilo 155 osob bylo
přihlášeno celkem 21 hlídek z toho 9 z kategorie mladších a 10 z kategorie starších a kategorie
přípravky byly přihlášeny 2 hlídky. Výsledky soutěže jsou vyvěšeny na stránkách OSH v sekci Mladí
hasiči.
3) Dotace
a) MTZ: Okresní rada mládeže navrhla přidělit dotaci MTZ pěti sborům, na pozdějším jednání VV
tyto dotace pro SDH (Bohumilice, Vlachovo Březí, Svatá Maří, St. Prachatice, Lhenice)
b) Volnočasové aktivity: Přidělena sborům (Vitějovice, St. Prachatice, Lhenice) sbory řádně
odevzdali.
c) Zelená udržitelná Evropa: přiděleny sborům Lhenice, Žernovice, Vitějovice i tyto sbory řádně
odevzdaly potřebné doklady k vyúčtování.
Zmiňované sbory i přes komplikace se závěrečným vyúčtování nakonec odevzdaly potřebné
doklady k vyúčtování.
Od roku 2024 bude ORM navrhovat na dotaci MTZ sbory, které splní jednu z podmínek, účast
na soutěži ZHVB a odevzdaný přehled o majetku a závazcích.
4) Plán práce na rok 2024
6.3.2024 Odevzdání POOD 2024
27.4.2024 Memoriál Pavla Bače Žernovice
25-26.5.2024 Jarní kolo hry Plamen
1.6.2024 Okresní kolo dorostu a jednotlivců- MěS Prachatice
7.9.2024 Školení vedoucích a rozhodčích mládeže
8.9.2024 Setkání mládeže okresu Prachatice + ZHVB přípravek (okresní kolo)
12.10.2024 Podzimní kolo hry Plamen
5) Různé
OZ POOD 2024 bylo rozesláno na e-mail vedoucím mládeže 7.11.2023. V pátek 2.12.2023
Vedoucí ORM Marek Študlar bude absolvovat školení vedoucích mládeže I. v Přibyslavi.
7) Usnesení
8) Závěr
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členům ORM za jejich práci v tomto roce. Přeji
všem šťastné a veselé prožití Svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v Novém roce.
Vedoucí ORM ukončil schůzi v 20:20
Zprávu vypracoval: Marek Študlar

Tomáš Marek