ORM 26.3.2024

Zápis jednání ORM konané dne 26. 3. 2024 od 18:00 v kanceláři
OSH Prachatice
Přítomni: Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Karel Talafous, Miroslav Pavelka,
František Mikeš, František Rokůsek ml.,
Omluven: Valerie Soukupová, Tomáš Marek
Neomluven: Josef Václavík,
Hosté: Libuše Tremmelová, SDH …

Tomáš Marek