OPĚTOVNÉ UZAVŘENÍ KANCELÁŘE

Vzhledem ke zhoršující se situaci epidemie koronaviru v okresu Prachatice zavíráme do 4. dubna 2021 kancelář OSH Prachatice. Pracovnice kanceláře Helena Šandová je Vám samozřejmě stále k dispozici na telefonu 723 558 803 nebo přes email osh.prachatice(at)gmail.com

Tomáš Marek
Zápis semináře PHL 7.2.2020

Seminář zástupců družstev účastnících se PHL a jejich pořadatelů 7. 2. 2020 OSH Prachatice

 

1. Všechny přítomné přivítala náměstkyně OSH Petra Miklasová.

 

2. Dále seznámila pořadatele se změnami týkající se časomíry, mašin, proškoleného rozhodčího a přetlakového ventilu pro …

Tomáš Marek
Shromáždění delegátů sborů

Datum a místo konání

 • 27. 3. 2010 Lažiště

Program

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Schválení programu
 4. Schválení volebního a jednacího řádu
 5. Zprávy o činnosti OSH za období 2005-2009 (ORM, ORV, ORP a OO)
 6. Zpráva OKRR za období 2005-2009
 7. Zpráva starostky OSH
Tomáš Marek
Okresní konference vedoucích mládeže

Místo konání

 • Vlachovo Březí 27.2. 2010 9,00 hod

Přítomni

 • Dle prezenční listiny

Program jednání

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí
 3. Zpráva starostky OSH Prachatice
 4. Různé ( Plamen – Školení vedoucích mládeže – Dotace – Upřesnění aktivních vedoucích )
 5. Diskuse
 6. Volba odborné rady
Tomáš Marek