Okresní konference vedoucích mládeže

Místo konání

  • Vlachovo Březí 27.2. 2010 9,00 hod

Přítomni

  • Dle prezenční listiny

Program jednání

  1. Zahájení
  2. Volba pracovních komisí
  3. Zpráva starostky OSH Prachatice
  4. Různé ( Plamen – Školení vedoucích mládeže – Dotace – Upřesnění aktivních vedoucích )
  5. Diskuse
  6. Volba odborné rady mládeže
  7. Usnesení
  8. Závěr

1. Zahájení provedl náměstek starostky OSH Prachatice pro mládež – Zaunmüller Václav

Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že kromě zástupců z SDH Dolany a SDH Hracholusky jsou všichni přítomni,tj. shromáždění je usnášení schopné. Poté předal slovo starostovi města Vlachova Březí ing.Petru Kubištovi. Ten také všechny přítomné přivítal a poděkoval jim za jejich práci s mládeží.

Po krátké řeči ing.Kubašty,seznámil Václav Zaunmüller přítomné s návrhem programu jednání a oslovil přítomné zda mají jiný nebo pozměňovací návrh – nikdo neměl a proto dal hlasovat.

Návrh byl přijat všemi hlasy přítomných,nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

2.Volba pracovních komisí

Ještě nezvolený předsedající přečetl návrhy pracovních komisí.

Volební, mandátová a sčítací komise:

Předseda- Fiedlerová Helena

Členové – Šavrda Pavel a Tremmelová Libuše

Návrhová komise:

Předseda – Hůrská Miriam

Členové – Šimek Vladimír a Zimandl Josef

Zapisovatel: Hůrská Miriam

Ověřovatelé: Mikeš František a Mareš Jaroslav

Předsedající: Zaunmüller Václav

Václav Zaunmüller seznámil přítomné s návrhem pracovních komisí a oslovil přítomné zda mají jiný nebo pozměňovací návrh – nikdo neměl a proto dal hlasovat.

Návrh byl přijat všemi hlasy přítomných,nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

3. Zpráva Starostky OSH Prachatice – Fiedlerové Heleny

Dobrý den, i já vás všechny vítám ve Vlachově Březí

Nechci hovořit dlouho a tak jsem si připravila pouze pár bodů co se povedlo a co se nepovedlo za těch posledních uplynulých pět let. Napsala jsem je v pořadí co se povedlo a pak co se nepovedlo, teď jsem se rozhodla že jejich pořadí otočím protože je pozitivnější začít tím co se nepovedlo a to co se povedlo nechat jako tečku nakonec.

Takže co se nepovedlo:

1. Velmi se podle mého nepovedlo, že se vedoucímu ORM nepodařilo za tři volební období získat kvalifikaci Činovníka. Vím, že pro Jardu byla situace komplikovaná jeho prací v Německu, ale tři volební období jsou podle mého dostatečně dlouhou dobou a každý kdo do takové funkce jde si musí uvědomovat, že to sebou nese i určité povinnosti. Doufám že nově zvolený vedoucí mládeže si tuto povinnost uvědomí a udělá pro získání kvalifikace maximum. Já za sebe říkám, že pokud budu zvolena starostkou, protože i já musím projít následujícími volbami tak na nového vedoucího budu hodně tlačit, aby si tuto kvalifikaci získal a dotlačím ho k tomu.

2. Nefungoval zde dostatečně přenos informací na všech organizačních stupních našeho sdružení. A to jak z ústředí prostřednictvím vedoucího odborné rady tak mezi okresem a sbory. Tuto situaci by měly vylepšit okresní stránky, především pak kalendář akcí ve kterém je vše podstatné zaznamenáno a vedoucím se tak nemůže stát, že budou plánovat tábor, nebo splouvání řeky a jejich plán se střetne s nějakou oficiální akcí. ZA druhé jsou to emaily které u mládežníkům díky náměstkovi přes mládež fungovali již nyní a vy jste dostávali poměrně komfortní informace právě od bratra Václava Zaunmullera prostřednictvím emailů.

3. Posledním nedostatkem který spatřuji je zajištění dostatečných finančních prostředků pro činnost mládeže v rámci okresu. Situace je složitá a v rámci úsporných opatření vlády ohledně státního rozpočtu musí i dobrovolní hasiči počítat ze škrty. Je škoda že se nešetří na jiných místech, že za doby krize stavíme v Praze 3km cyklostezky za 160.000.000,-Kč a nedostává se nám peněz pro dobrovolné hasiče s tím mi tady ale bohužel nic neuděláme. Nebudu tady číst kdo čerpal kolik dotací, na našem okrese jsou to věci veřejné a každý k nim má přístup. Proto jen shrnutí toho kolik jsme v jednotlivých letech dotací od ústředí obdržely.

Dotace z ústředí:

2005 – Celková dotace na činnost s mládeží 30.450,-Kč

2006 – Celková dotace na činnost s mládeží 78.600,-Kč

2007 – Celková dotace na činnost s mládeží 79.400,-Kč

2008 – Celková dotace na činnost s mládeží 75.040,-Kč

2009 Celková dotace na činnost s mládeží 66.608,-Kč

Čerpání příspěvku Krajského úřadu na činnost mládeže :

Naše OSH obdrželo částku 13.200,- Kč

ORM navrhuje Výkonnému výboru,že za poskytnuté peníze nakoupí desetimetrové hadice na požární útok pro mladé hasiče.

KSH – 20.000,- Pro postupující družstva na MČR

V tomto roce očekávám řádově 40.000,-Kč. A to si troufám tvrdit že mé očekávání je velmi smělé.

Proto jsem přišla z nápadem že na pohárových soutěžích v Prachaticích kde si nezajišťují bufety sami je zajistí OSH. Mládežníci by si vzali na starosti jeden pohár a dospěláci druhý. I přesto, že nemáme takovou účast jako ŠHL, stabilně jezdí 25 družstev, si myslím že bychom na každé akci mohli vydělat řádově 10.000,-Kč. To jsou peníze které bychom použili na jarní kolo hry PLAMEN. Doufám že mě v tomto šíleném nápadu nenecháte samotnou.

Tolik k věcem které se dle mého názoru nepovedli, ne že by jich nebylo víc, ale tohle jsou dle mého názoru ty podstatné. Setkáváme se několikrát v roce, je zde tudíž prostor pro to o těch ostatních diskutovat a radit se o nich.

Teď k tomu se povedlo:

1. Dvoudenní PLAMEN

Po počátečních problémech se nám podařilo uspořádat jarní kolo na dva dny. Již dříve jsem přemlouvala radu, aby se jarní kolo konalo ve dvou dnech, s tím že část finančních prostředků seženu sponzorsky, rada byla k této myšlence skeptická a moc se jí nechtělo. Věřím že se mi podařilo přesvědčit jak radu, tak samotné vedoucí kolektivů protože ani všichni vedoucí této myšlence nebyli nakloněni a ne všechny kolektivy s námi jarní kolo v předešlé sezóně na dva dny absolvovaly. Pro letošní rok mají všichni účastníci podzimní ho kola nahlášeny požadavky na ubytování z čehož usuzuji , že se všichni zúčastní v obou dnech. Věřím že se všem bude v Nové Peci líbit stejně jako v Netolicích a netolickým ještě jednou touto cestou děkuji za pořádání loňského dvoudenního jarního kola protože ho zajistili perfektně. Ukláním se před Vámi a děkuji.

2. Konference vedoucích mládeže

Už to samotné, že se konference koná, to že máte možnost zde vyjadřovat svoje názory a řešit zde problémy považuji za úspěch. V předešlých obdobích se konference nekonali, sejně jako mnoho jiných věcích které se v rámci okresu měly dít a neděli.

3. Pravidelné školení vedoucích

Podařilo se nám nastavit pravidlo, že každoročně probíhá školení vedoucích které kvalifikace již mají nebo je teprve získají. Slibuji, že se z toho stane pravidlo a že budete mít každoročně možnost kvalifikace získat tak i obnovit. V letošním roce je předpokládaný termín na 25.9.2010, místem konání Žernovice. Neslibuji že tento termín bude dodržen z hlediska z toho jak je vzdálen od jeho samotného plánování, ale na 90% s ním můžete počítat.

4. Demokratické volby dle stanov

To že se koná konference dává možnost demokratických voleb ORM na další pětileté období. Dříve toto probíhala tak, že stávající výkonný výbor a ORM navrhla lidi do rady kteří byli ochotni tuto práci vykonávat. Nyní si radu můžete volit sami a ta si pak ze svého středu zvolí vedoucího který jí bude reprezentovat a stane se členem výkonného výboru OSH.

5. V posledních pěti letech, čtyřnásobná účast na MČR v mládežnických kategoriích

ROČNÍK 2004-2005

OKRES

Volary 21.5.2005

12 družstev starších (1.místo Žernovice 12 bodů, 2.místo, Vlachovo Březí 13 bodů, 3.místo Netolice 26 bodů)

7 družstev mladších

dorostenky Vlachovo Březí, smíšené družstvo z Mičovic

OBLAST

Jindřichův Hradec mladí hasiči Žernovice 3.místo

18.6.2005 Tábor dorostenky Vlachovo Březí 1.místo

MČR

9.-11.7.2005 Plzeň dorostenky Vlachovo Březí (prasklá hadice B při požárním útoku)

ROČNÍK 2005-2006

OKRES

Volary 20.5.2006

12 družstev starších (1.místo Žernovice 8 bodů, 2.místo, Vlachovo Březí 13 bodů, 3.místo Budilov 26 bodů)

5 družstev mladších (1.místo Netolice B 8 bodů, 2.místo Volary 18 bodů, 3.místo Netolice A 19 bodů)

dorostenky Vlachovo Březí, Netolice

OBLAST

10.6.2006 České Budějovice Žernovice 6.místo

16.6.2006 České Budějovice dorostenky Vlachovo Březí 2.místo

MČR

bez účasti prachatického okresu

ROČNÍK 2006-2007

OKRES

Volary 19.5.2007

12 družstev starších (1.místo Vlachovo Březí 12 bodů, 2.místo Žernovice 16 bodů, 3.místo Budilov 21 bodů)

4 družstev mladších (1.místo Stachy 14 bodů, 2.místo Netolice 14 bodů, 3.místo Svatá Maří 15 bodů)

dorostenky Vlachovo Březí, Netolice, smíšené družstvo z Mičovic

dorostenci Volary

OBLAST

Blatná 9.6.2007 Vlachovo Březí 1.místo (schoda bodů s Lišovem, lepší požární útok)

MČR

Zlín 4.-6.7.2007 – Vlachovo Březí 14.místo

ROČNÍK 2007-2008

OKRES

Volary 17.5.2008

11 družstev starších (1.místo Vlachovo Březí 11 bodů, 2.místo Žernovice 12 bodů, 3.místo Budilov 17 bodů)

4 družstev mladších (1.místo Netolice 9 bodů, 2.místo Vlachovo Březí 12 bodů, 3.místo Stachy 17 bodů)

dorostenky Vlachovo Březí (neúčast na oblasti, běhaly v kategorii ŽENY I)

dorostenci

OBLAST

Netolice 7.6.2008 mladí hasiči Vlachovo Březí 1.místo

MČR

Trutnov 2.-4.7.2008 – Vlachovo Březí 13.místo

pro představu úrovně MČR nejlepší výsledky v některých disciplínách:

Měník požární útok CTIF 39,46s

Měník štafeta dvojic 44,56s

ROČNÍK 2008-2009

OKRES

Netolice 16.-17.5.2009

12 družstev starších (1.místo Žernovice 7 bodů, 2.místo Šipoun 8 bodů, 3.místo Svatá Maří 15 bodů)

anulování ZPV, kvůli nepřízni počasí nepořádání útoku CTIF

5 družstev mladších (1.místo Svatá Maří 9 bodů, 2.místo Vlachovo Březí 12 bodů, 3.místo Netolice 13 bodů)

dorostenky Vlachovo Březí

dorostenci Volary, Chroboly

OBLAST

Český Krumlov 6.6.2009 mladí hasiči Žernovice 1.místo

Český Krumlov 12.6.2009 dorostenky Vlachovo Březí 2.místo, na 1.místě Ledenice, mistryně ČR

dorostenci – bez účasti

MČR

Třebíč 1.-3.7.2009 – Žernovice 14.místo

pro představu úrovně MČR nejlepší výsledky v některých disciplínách:

Uhlířské Janovice požární útok CTIF 44,31s

Malbru štafeta dvojic 51,64s

ROČNÍK 2009-2010

OKRES

dorost – společně s dospělými 22.5.2010 Zdíkov

mladí hasiči Nová Pec 29.-30.5.2010

OBLAST

mladí hasiči spolu s dorostem Nová Včelnice 5. 6. 2010

MČR

Litomyšl 7.-11.7.2010

jednotné džberovky, útok CTIF měřen časomírou, spouštěč ovládán velitelem družstva

přesun disciplíny 100m s překážkami na první den, změna harmonogramu

porada vedoucích OORM a KORM

Přibyslav 10. 4. 2010

hlavní vedoucí táborů a vedoucí mládeže I.-Činovník

Přibyslav 29. 4.-2. 5. 2010

školení hospodářů

Jánské Koupele 1. 4. 2010

Přibyslav 9. 4. 2010

všeobecné rozpočtové opatření vlády – krácení dotací

Letní škola instruktorů

Jánské Koupele 1.-14.8.2010

Malé Svatoňovice 7.-21.8.2010

ÚORM – jednala o uspořádaní LŠI na týden pro dospělé účastníky, jednání bude přesunuto na poradu vedoucích OORM a KORM do Přibyslavi (zájem z našeho okresu ANO – NE)

nové odznaky odbornosti

– pověřím nově zvolenou ORM nastudováním této problematiky a následným seznámení ostatních na plánovaném školení

– to je asi vše, co jsem Vám chtěla sdělit, děkuji za pozornost

Helena Fiedlerová

starostka OSH Prachatice

4. Různé

Plamen 2009 -2010

Náměstek pro mládež seznámil přítomné s průběhem příprav Jarního kola hry Plamen.

( předběžné rozdělení chatek )

22.1.2010 SDH Šipoun 3x po 4

27.1.2010 SDH Netolice 2x po 7 1x po 4

27.1.2010 SDH Vitějovice 2x po 7    2x po 4

25.1.2010 SDH Ktiš 3x po 4

27.1.2010 SDH Žernovice 1x po 7 2x po 4

27.1.2010 SDH Nová Pec 4x po 4

31.1.2010 SDH Vlachovo Březí 2x po 7

1.2.2010 SDH Volary 1x po 7 3x po 4

2.2.2010 SDH Zbytiny 2x po 7

SDH Stachy 2x po 4

SDH Svatá Maří 1x po 7 3x po 4 + 1 po 4 8.2.2010

SDH Budilov 3x po 4

SDH Vacov 3x po 4

Školení vedoucích mládeže – ( obnova + získání minima + zvýšení kvalifikace )

Pravděpodobně 25.9. 2010 v Žernovicích

Dotace MŠTV – ( pokud budou mohou předběžně počítat tato SDH – Šipoun, Stachy, Volary, Žernovice )

Upřesnění aktivních vedoucích – ( někteří vedoucí evidovaní u OSH již nepracují s mládeží)

5. Diskuse:

V případě diskusních příspěvků se nejedná o doslovný přepis.

Diskusní příspěvek: Starostka OSH Helena Fiedlerová nabídla přítomným k odkoupení Směrnice a Propozice, které se rozdávají při školeních vedoucích mládeže. Rovněž byly rozdány jednotné buzoly sborům, které je ještě nedostaly.

Diskusní příspěvek: náměstek přes mládež Václav Zaunmüller přivítal sbor Jáma, který tento rok práci s dětmi započal. Přislíbil jim pomoc všech přítomných a z okresu základní materiál (hadice atd.), dále vyzval i ostatní sbory, aby Jámě do začátku přispěly věcmi, které vyřazují.

Diskusní příspěvek: starostka OSH Helena Fiedlerová seznámila přítomné s nabídkou z Ústředí, pokud bude zájem, mohla by se uskutečnit „Letní škola pro instruktory“ nejen pro mládež ve věku 15 – 18 let, ale i pro dospělé vedoucí mládeže. V tomto případě by se jednalo o týdenní kurz. Vyzvala všechny přítomné, aby se k tomuto návrhu vyjádřili, kdo by měl zájem.

Reakce:

SDH Benešova Hora NE
SDH Budilov NE
SDH Dolany NE
SDH Chroboly NE
SDH Netolíce ANO
SDH Nová Pec NE
SDH Ktiš NE
SDH Stachy ANO
SDH Staré Prachatice NE
SDH Svatá Maří NE
SDH Šipoun NE
SDH Vacov NE
SDH Vitějovice NE
SDH Vlachovo Březí ANO
SDH Volary NE
SDH Zbytiny ANO
SDH Žernovice NE

6. Volba odborné rady mládeže:

Po jednání rozšířených ORM dne 16.12. 2009 a 20.1. 2010 ORM předkládá tento návrh na

složení devítičlenné ORM na období 2010 až 2014.

Návrh:

Soukupová Valerie – SDH Netolice

Kallová Dagmar – SDH Vlachovo Březí

Mašláň Zdeněk st. – SDH Benešova Hora

Tesař František – SDH Chroboly

Jiraň Jan – SDH Staré Prachatice

Zaunmüller Václav – SDH Žernovice

Roučka Michal – SDH Vacov

Rokůsek František – SDH Volary

Václavík Josef – SDH Zbytiny

Nikdo neměl žádný jiný ani pozměňující návrh. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh byl přijat všemi hlasy přítomných, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

7. Usnesení.

Okresní konference vedoucích mládeže volí odbornou radu mládeže na období 2010 až 2014

Soukupová Valerie – SDH Netolice

Kallová Dagmar – SDH Vlachovo Březí

Mašláň Zdeněk st. – SDH Benešova Hora

Tesař František – SDH Chroboly

Jiraň Jan – SDH Staré Prachatice

Zaunmüller Václav – SDH Žernovice

Roučka Michal – SDH Vacov

Rokůsek František – SDH Volary

Václavík Josef – SDH Zbytiny

Nikdo neměl žádný jiný ani pozměňující návrh. Bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh byl přijat všemi hlasy přítomných, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.

8. Závěr

Zápis provedla Miriam Hůrská
Tomáš Marek