ORPOO 22.11.2023

Zápis ze schůze ORPOO konané dne 22. 11. 2023 na OSH v Prachaticích
Přítomni : Přída Miroslav (SDH Oseky), Král Václav (SDH Jaroškov), Vopelka Lukáš (SDH
Záblatí), Jiráň Jan (SDH Vitějovice), Jírovec Vladimír, Líkař Jan (SDH Protivec).
Host : Tremmelová Libuše (starostka OSH Prachatice)
Omluveni : Vyskočil Zdeněk (SDH Svatá Maří)
Program
1. Zahájení a přivítání zúčastněných
2. Seznámení s ukázkou hašení
3. Požární ochrana očima dětí 2023
4. Odborná příprava preventistů PO
5. Diskuze
1) Zahájení a přivítání zúčastněných
Přítomné uvítal vedoucí ORPOO a proběhlo seznámení členů odborné rady. Následně
proběhlo seznámení s programem.
2) Seznámení s ukázkou hašení
Za OSH Prachatice se zúčastnil vedoucí ORPOO pan Přída (SDH Oseky) , kdy 8.5.2023 si za
jeho odborného dohledu mohly přítomné děti z SDH Vitějovice vyzkoušet hašení různými
typy hasícími přístroji, podobně se tak dělo i v měsíci červnu s lenorskými dětmi z tamní ZŠ.
3) Požární ochrana očima dětí 2023
Nejprve proběhlo Okresní kolo PO očima dětí, kterého se zúčastnilo 236 dětí z 5 mateřských škol, 9
základních škol a 14 sborů dobrovolných hasičů.
Poté proběhlo vyhodnocení Krajského kola PO očima dětí. Krajského kola se celkově se zúčastnilo
1959 dětí z 30 mateřských škol, 37 základních škol a 57 sborů dobrovolných hasičů.
Celkové vyhodnocení za okres Prachatice proběhlo na stanici HZS v Prachaticích ve spolupráci s p.
kpt. Mgr. Martinem Vávrou (HZS Prachatice), celkové výsledky jsou k nahlédnutí na webových
stránkách OSH.
4) Odborná příprava preventistů PO
Odborná příprava preventistů proběhla 24.2.2023 ve Zdíkově. Následná odborná příprava
preventistů proběhne 24.11.2023 od 18 hod. v budově HZS Prachatice. Případní zájemci o
odbornou přípravu se přihlásí (telefonicky, emailem) dle rozeslané pozvánky na odbornou
přípravu preventistů.
5) Diskuze
Zápis provedl : Vopelka Lukáš (SDH Záblatí)

Tomáš Marek